Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Оптика, лазерна фізика


Адаменко Дмитро Ігорович. Магніто- та електроіндуковані ефекти оптичної активності у магнітно-невпорядкованих кристалах : Дис... канд. наук: 01.04.05 - 2009.Анотація до роботи:

Адаменко Д. І. Магніто- та електроіндуковані ефекти оптичної активності у магнітно-невпорядкованих кристалах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика. – Інститут фізичної оптики Міністерства освіти і науки України, Львів, 2008.

Дисертаційна робота присвячена виявленню та дослідженню явищ просторової дисперсії та ефектів оптичної активності, зумовлених дією електричного та магнітного полів, в магнітно-невпорядкованих кристалах CdS, (Ga0.3In0.7)2Se3, Bi12GeO20, SiO2 і Li2B4O7; зокрема, в сегнетоелектричних кристалах Pb5Ge3O11 і Pb5Ge3O11:Cr3+, а також в ізотропних боросилікатних стеклах.

На основі експериментальних досліджень ефекту Фарадея в ряді кристалів показано, що неповна невзаємність цього ефекту однозначно проявляється лише в оптично активних кристалах. Методом малокутової поляриметрії виявлено неповну невзаємність фарадеївського повертання площини поляризації світла в кристалах кварцу, яка однозначно свідчить про те, що даний ефект не є пов’язаним з магнітогірацією, оскільки магнітогірація є забороненою в кристалах SiO2 при задіяній геометрії експерименту. На основі електродинамічної теорії з врахуванням просторової дисперсії показано, що неповна невзаємність ефекту Фарадея може існувати в магнітно-невпорядкованих кристалах за умови відмінності від нуля лінійного двозаломлення та наявності природної оптичної активності. Експериментально встановлено, що в кристалах Pb5Ge3O11:Cr3+ коефіцієнт електрогіраційного ефекту в околі температури фазового переходу суттєво перевищує значення електрогіраційних коефіцієнтів у досліджуваних раніше кристалічних матеріалах сімейства германату свинцю.

На основі досліджень температурних залежностей оптичної активності та електрогіраційного ефекту встановлено характер фазового переходу в кристалах Pb5Ge3O11:Cr3+ Виявлено магнітоелектрооптичний поворот площини поляризації світла в кристалах Pb5Ge3O11 та Pb5Ge3O11:Cr3+, індукований спільною дією зовнішнього магнітного поля та спонтанної поляризації.

  1. На основі експериментальних досліджень ефекту Фарадея в кристалах (Ga0.3In0.7)2Se3, Bi12GeO20, Li2B4O7, CdS і SiO2, а також боросилікатних стеклах методами однопроменевої та малокутової поляриметрії показано, що неповна невзаємність ефекту Фарадея однозначно проявляється лише в оптично активних кристалах (Ga0.3In0.7)2Se3, Bi12GeO20 і SiO2.

  2. Методом малокутової поляриметрії виявлено неповну невзаємність фарадеївського повертання площини поляризації світла в кристалах кварцу, яка однозначно свідчить про те, що даний ефект не є пов’язаним з магнітогірацією, оскільки магнітогірація є забороненою в кристалах SiO2 при задіяній геометрії експерименту.

  3. На основі електродинамічної теорії з врахуванням просторової дисперсії показано, що неповна невзаємність ефекту Фарадея може існувати в магнітно-невпорядкованих кристалах за умови відмінності від нуля лінійного двозаломлення та наявності природної оптичної активності. Такі умови можуть виконуватися, зокрема, в одновісних кристалах з відносно невеликим залишковим двозаломленням.

  4. На основі математичного моделювання встановлено, що залежності кута неповної невзаємності фарадеївського повертання площини поляризації світла від залишкового лінійного двозаломлення відповідають експериментально отриманим значенням кута неповної невзаємності в кристалах (Ga0.3In0.7)2Se3 і Bi12GeO20 та залишковому двозаломленню порядку 10–5.

  5. Продемонстровано можливість існування ефекту невзаємності показників заломлення в кристалах СdS за наявності зовнішнього магнітного поля (kH–ефекту). Встановлено, що величина коефіцієнту ефекту Котона-Мутона в кристалах СdS для =632,8 нм становить 2,081015 Е–2.

  6. Експериментально встановлено, що в кристалах Pb5Ge3O11:Cr3+ коефіцієнт електрогіраційного ефекту в околі дорівнює , суттєво перевищуючи значення електрогіраційних коефіцієнтів у досліджуваних раніше кристалічних матеріалах сімейства германату свинцю.

  7. На основі досліджень температурних залежностей оптичної активності та електрогіраційного ефекту встановлено, що фазовий перехід в кристалах Pb5Ge3O11:Cr3+ є власним сегнетоелектричним фазовим переходом другого роду. За результатами даних досліджень для кристалів Pb5Ge3O11:Cr3+ отримано значення постійної Кюрі-Вейса (), критичного індексу температурної поведінки параметру порядку () та коефіцієнтів термодинамічного потенціалу (F21,2510–4 К–1 та F45 м4/Кл2). Показано, що в околі співвідношення обернених електрогіраційних коефіцієнтів приблизно задовольняє закон "двійки" ().

  8. Виявлено магнітоелектрооптичний поворот площини поляризації світла в кристалах Pb5Ge3O11 та Pb5Ge3O11:Cr3+, індукований спільною дією зовнішнього магнітного поля та спонтанної поляризації. Встановлено, що величина відповідного магнітоелектрооптичного коефіцієнту для кристалів Pb5Ge3O11 та Pb5Ge3O11:Cr3+ в параелектричній фазі становить 2,9107 та 6,6107 м4/(ЕКл2), відповідно.