Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Променева діагностика та променева терапія


Костриця Роман Борисович. Магнітно-резонансна томографія в діагностиці внутрішньоспинномозкових пухлин : дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. — Х., 2008. — 140арк. — Бібліогр.: арк. 119-132.Анотація до роботи:

Костриця Р.Б. Магнітно-резонансна томографія в діагностиці внутрішньоспинномозкових пухлин. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія. – Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харків, 2008.

Дисертацію присвячено актуальній для променевої діагностики та нейрохірургії науковій задачі – підвищенню ефективності диференційної діагностики внутрішньоспинномозкових пухлин шляхом використання магнітно-резонансної томографії.

Робота основана на оцінці МРТ-обстежень 195 хворих з ВСМ ураженнями: 154 з ВСМП і 41 – з НПУСМ.

Частота МРТ-ознак ВСМП і НПУСМ становила: cтовщення спинного мозку – 100% і 85%, супутні кісти – 64% і 10%, контрастне підсилення – 94% і 78%, відповідно. Більшість ВСМП супроводжувалися значним (100%) і протяжним (90%) cтовщенням спинного мозку, а НПУСМ – помірним (73%) і обмеженим (88%) cтовщенням або його відсутністю. До cтовщення спинного мозку не призводять лише епендимома кінцевої нитки.

У 87 (56%) випадках із 154 і в 44 (83%) із 53 було можливо припустити гістологічний тип ВСМП на основі нативних та нативних і контрастнопідсилених МРТ-зображень, відповідно.

Інформацію щодо відношення пухлини до спинного мозку (95,2%), визначення меж пухлини (98,7%), характеристики кіст (90,3%), сторони росту екзофітного компоненту (98,7%) у більшості випадків можна отримати лише на основі нативних МРТ-зображень, що дозволяє обрати операційний доступ, рівень ламінектомії, місце проведення мієлотомії, об'єм резекції пухлини та спрогнозувати післяопераційний перебіг захворювання.

Запропоновано алгоритм диференційної діагностики ВСМ уражень на основі оцінки Т1- і Т2-ЗЗ.

У дисертації наведено теоретичне обґрунтування та представлені нові дані про застосування МРТ в діагностиці внутрішньоспинномозкових пухлин.

1. Частота МРТ-ознак внутрішньоспинномозкових пухлин і непухлинних уражень спинного мозку становила: стовщення спинного мозку – 100% і 85%, супутні кісти – 64% і 10%, контрастне підсилення – 94% і 78%, відповідно. Більшість внутрішньоспинномозкових пухлин супроводжувалися значним (100%) і протяжним (90%) стовщенням спинного мозку, а непухлинних уражень спинного мозку – помірним (73%) і обмеженим (88%) стовщенням або його відсутністю (15%). До стовщення спинного мозку не призводить лише епендимома кінцевої нитки.

2. Показники чутливості, специфічності, точності, тесту прогнозування позитивного результату та тесту прогнозування негативного результату в МРТ-діагностиці внутрішньоспинномозкових пухлин за умови використання запропонованого нами детального аналізу МРТ-ознак внутрішньоспинномозкових пухлин і непухлинних уражень спинного мозку відповідно становили 95%, 73%, 90%, 93%, 79% – на основі оцінки лише нативних зображень і 100%, 88%, 98%, 98%, 100% – на основі оцінки поєднаних нативних та контрастнопідсилених зображень.

3. Показники чутливості, специфічності та точності в припущенні гістологічного типу внутрішньоспинномозкових пухлин за даними лише нативного та нативного і контрастнопідсиленого МРТ-зображення відповідно становили 56%, 86%, 84% та 83%, 95%, 93%. Припущення гістологічного типу на основі нативних МРТ-зображень можливе лише у випадку «типових» внутрішньоспинномозкових пухлин, епендимоми кінцевої нитки та деяких інших нечастих гістологічних типів (ліпома, дермоїдна та епідермоїдна кісти, меланома).

4. Оптимальний обсяг даних МРТ-зображення, необхідних нейрохірургові для планування оперативного втручання, які можна отримати без контрастування, включає: відношення пухлини до спинного мозку (95,2%), визначення меж пухлини (98,7%), характеристики кіст (90,3%), сторони росту екзофітного компоненту (98,7%), припущення гістологічного типу (56%).

5. На основі отриманих результатів дослідження обґрунтовано та створено алгоритм диференційної діагностики внутрішньоспинномозкових уражень на основі оцінки Т1- і Т2-зважених зображень.

Публікації автора:

1. Роль магнітно-резонансної томографії у плануванні видалення внутрішньоспинномозкових пухлин / Слинько Є.1., Бабій Я.С., Муравський А.В., Вербов В.В., Чувашова О.Ю. Костриця Р.Б. // Український нейрохірургічний журнал. – 2006. – №3. – С. 51-58. (Автор брав участь в аналізі МРТ-зображень, провів статистичне оброблення, аналіз та узагальнення отриманих результатів, написання тексту та підготовку статті до друку).

2. Чувашова О.Ю., Костриця Р.Б., Черненко О.Г. Можливості МРТ-зображення в ідентифікації гістологічного типу внутрішньоспинномозкових пухлин // Променева діагностика, променева терапія. – 2006. – №4. – С. 43-51. (Автор брав участь в аналізі МРТ-зображень, провів статистичне оброблення, аналіз та узагальнення отриманих результатів, написання тексту та підготовку статті до друку).

3. Бабій Я.С., Костриця Р.Б., Слинько Є.І. Магнітно-резонансна томографія в діагностиці внутрішньоспинномозкових пухлин (огляд літератури) // Променева діагностика, променева терапія. Актуальні питання конвенційної рентгенодіагностики, комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії: збірка наукових робіт Асоціації радіологів України. – 2004. – С. 21-31. (Автором проведено пошук літературних джерел та додаткових медичних ресурсів Інтернету за даною темою, аналіз наукової інформації, написання та підготовку статті до друку).

4. Бабій Я.С., Костриця Р.Б., Мироняк Л.А., Слинько Є.І. Магнітно-резонансна томографія в диференційній діагностиці внутрішньоспинномозкових пухлин та непухлинних уражень // Променева діагностика, променева терапія. Збірка наукових робіт Асоціації радіологів України. – 2005. – С. 79-83. (Автором проведено ретроспективний аналіз МРТ-висновків, встановлених лікарями МРТ на амбулаторному етапі діагностики, написання та підготовку статті до друку).

5. Костриця Р.Б., Вербов В.В. Можливості магнітно-резонансної томографії в диференціації внутрішньоспинномозкових пухлин по гістологічному типу // Збірка наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2005. – С. 765-771. (Автором проведено аналіз МРТ-зображень, статистичне оброблення, аналіз та узагальнення отриманих результатів, написання тексту та підготовку статті до друку).

6. Magnetic Resonance Imaging in Differential Diagnosis of Intramedullary Tumors and Non-Tumoral Lesions / Kostrytsya R., Babiy J., Myronyak L., Slynko E, Chuvashova О. // Neuroradiology. – 2005. – P.#154. – S. 144. (Автор особисто підготував постерну презентацію).

7. Kostrytsya R., Babiy J., Chuvashova O. Magnetic Resonance Imaging in Differential Diagnosis of Histological Types of Intramedullary Spinal Cord Tumors // Neuroradiology. – 2005. – P.#155. – S. 144. (Автор особисто підготував постерну презентацію).