Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Разнатовська Олена Миколаївна. Лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з порушеннями функції зовнішнього дихання та гемодинаміки. : Дис... канд. наук: 14.01.26 - 2008.Анотація до роботи:

Разнатовська О.М. Лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з порушеннями функції зовнішнього дихання та гемодинаміки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. – Державна установа “Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України”, Київ, 2007.

Роботу присвячено актуальній задачі фтизіатрії - підвищенню ефективності лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з порушеннями функції зовнішнього дихання та гемодинаміки, за рахунок скорочення термінів припинення бактеріовиділення та прискорення загоєння порожнин розпаду.

Встановлено, що у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень на стан гемодинаміки значний вплив мають вентиляційні порушення, які викликають більш глибокі її зміни, що знижує ефективність лікування. Доведено, що включення бронхолітика дозволяє поліпшити всі показники функції зовнішнього дихання та покращити бронхіальну прохідність. Встановлено, що патологічні зміни гемодинаміки, викликані порушенням функції зовнішнього дихання у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, є зворотними, а ефективна комплексна терапія сприяє нормалізації гемодинаміки та зниженню тиску в легеневій артерії. На ефективність запропонованого способу лікування хворих вказує скорочення термінів припинення бактеріовиділення на (0,9 ± 0,1) місяця, прискорення загоєння порожнин розпаду на (1,2 ± 0,03) місяці та скорочення терміну перебування хворих в стаціонарі на (1,4 ± 0,1) місяці.

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової та практичної задачі фтизіатрії – розроблена методика лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із порушеннями функції зовнішнього дихання та гемодинаміки шляхом включення на тлі хіміотерапії комбінованого бронхолітичного препарату, що дозволяє за рахунок нормалізації показників кардіореспіраторної системи досягти скорочення термінів припинення бактеріовиділення, загоєння деструкцій та стаціонарного етапу лікування.

1. Для вперше діагностований туберкульоз легень характерними є порушення гемодинаміки. Ступінь їх змін прямо залежить від ступеня тяжкості бронхообструктивного синдрому та розповсюдженості туберкульозного процесу. При бронхообструктивному синдромі та розповсюдженому вперше діагностованому туберкульозі легень переважає гіпокінетичний тип кровообігу. Обмежений процес супроводжується гіперкінетичним та еукінетичним типами, як прояв компенсаторної реакції організму.

2. У 65,0 % хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із бронхообструктивним синдромом спостерігається ураження слизової оболонки бронхів, яке у 16,2 % хворих носить двосторонній характер. У хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з нормальною бронхіальною прохідністю ураження слизової оболонки спостерігається у 53,3 %, а двостороння розповсюдженість – в 9,9 % випадків.

3. У 72,2 % хворих на вперше діагностований туберкульоз легень спостерігається порушення функції зовнішнього дихання: рестриктивний тип – у 17,5 % пацієнтів, обструктивний – у 40,0 % і змішаний – 42,5 % хворих. Застосування комбінованого бронхолітичного препарату іпратропіум броміду і фенотеролу у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із порушеннями функції зовнішнього дихання в 46,8 % випадків приводить до повної нормалізації бронхіальної прохідності.

4. Зменшення виразності клінічних ознак, нормалізація або суттєве зменшення порушень функції зовнішнього дихання, тенденція до зниження тиску в судинах малого кола кровообігу та перехід від гіпокінетичного до гіпер- або еукінетичного типу кровообігу під впливом комбінованого бронхолітичного препарату іпратропіум броміду і фенотеролу дозволяють рекомендувати його у комплексній терапії хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із порушеннями функції зовнішнього дихання.

5. У пацієнтів, які отримували курс бронхолітичної терапії спостерігається скорочення середніх термінів припинення бактеріовиділення на (0,9 ± 0,1) місяця, загоєння деструкцій - (1,2 ± 0,03) місяця та перебування хворих у стаціонарі - (1,4 ± 0,1) місяця.

Публікації автора:

1. Шальмин А.С., Пухальская Н.С., Разнатовская Е.Н. Диагностика бронхообструктивного синдрома (БОС) и поражения бронхов у больных деструктивным туберкулёзом лёгких // Запорож. мед. журн. – 2003. - №2-3. – С. 94-95.

Автору належить: аналіз та обробка матеріалів, консультативна допомога. Шальміну О.С. належить ідея дослідження, консультативна допомога. Пухальській Н.С. – написання роботи.

2. Изменения в бронхиальной патологии у больных легочным туберкулёзом за десятилетие / Просветов Ю.В., Шальмин А.С., Растворов А.А., Курило С.Н., Кужко М.М., Спесивцев О.Г., Ахтырский А.И., Овчаренко В.Т., Басов П.В., Гусарова А.Ю., Разнатовская Е.Н. // Запорож. мед. журн. – 2004. - №5. – С.81-85.

Автору належить: збирання матеріалу, аналіз та обробка матеріалів, написання статті. Співавторам належить консультативна допомога в ході виконання наукової роботи.

3. Разнатовська О.М. Вплив бронхіальної обструкції на легеневу гемодинаміку у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень // Запорож. мед. журн. – 2005. - №4. – С.62-64.

4. Разнатовська О.М. Особливості специфічного і неспецифічного ураження слизової оболонки бронхів у хворих на вперше діагностований туберкульоз із функціональними порушеннями зовнішнього дихання // Збірник наукових статей “Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики”. – Вип. ХVІІ. – Запоріжжя: Видавн. ЗДМУ. - 2006. – С. 111-114.

5. Разнатовська О.М. Клініко-функціональні особливості перебігу вперше діагностованого туберкульозу легень з супутньою патологією бронхів // Збірник наукових статей “Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики”. – Вип. ХІV. – Запоріжжя: Видавн. ЗДМУ. – 2005. – С. 146.

6. Разнатовська О.М., Пухальська Н.С. Проблеми розвитку легеневої гіпертензії у хворих туберкульозом легень з бронхообструктивним синдромом // Науково-практична конференція з міжнародною участю ”Использование природных и преформированных факторов в восстановленном лечении и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями” – Запоріжжя. – 2004. – С.76 - 77.

Автору належить: написання роботи. Пухальській Н.С. належить консультативна допомога.