Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Теорія політики, історія та методологія політичної науки


Білошицький Сергій Володимирович. Ліберальна демократія в ХХІ столітті: ресурси, виклики, перспективи.- Дисертація д-ра політ. наук: 23.00.01, Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К., 2013.- 360 с.