Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Оптика, лазерна фізика


Ушенко Юрій Олександрович. Лазерне поляризаційне картографування біологічних тканин: статистичний і фрактальний підходи : Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Л., 2006. — 178арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 161-178.Анотація до роботи:

Ушенко Ю.О. Лазерне поляризаційне картографування біологічних тканин: статистичний і фрактальний підходи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика – Інститут фізичної оптики Міністерства освіти і науки України, Львів, 2006.

У роботі на основі методів поляризаційно-інтерференційного картографування досліджуються взаємозв’язки між набором статистичних моментів 1-го - 4-го порядків та log-log залежностей спектрів потужності, які описують оптико-геометричну структуру зовнішньої та внутрішньої складових біологічних тканин (БТ) із сукупністю статистичних і фрактальних параметрів їх поляризаційних мап (ПМ) і Мюллер-матричних зображень. Установлені та проаналізовані механізми формування сингулярностей (нулів амплітуди) об’єктних полів шорстких поверхонь біологічного походження. Знайдено взаємозв’язок між набором статистичних моментів 1 - 4 порядків, що описують геометрію й анізотропію архітектоніки БТ, і сукупністю відповідних статистичних моментів їх поляризаційних мап. Розроблено Мюллер-матричний метод реконструкції зовнішньої та внутрішньої складових БТ. Виявлено, що найбільш чутливим до змін орієнтаційної та фазової структури архітектонічних сіток є ексцес відповідних координатних розподілів. Показано, що геометричні та анізотропні оптичні властивості архітектоніки фізіологічно нормальних БТ мають фрактальну структуру. Для фізіологічно змінених БТ характерний стохастичний або статистичний характер 2D-розподілів елементів їх матриці Мюллера.