Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика твердого тіла


Головіна Ірина Сергіївна. Киснево-октаедричні сегнетоелектрики: структура і властивості дефектів, розмірні ефекти, НВЧ резонатори.- Дис. д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.07, Нац. акад. наук України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - К., 2014.- 240 с.