Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


135. Станіславчук Сергій Миколайович. Культурно-просвітницька робота в Збройних Силах України (соціально- філософський аналіз): дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004.Анотація до роботи:

Станіславчук Сергій Миколайович. Культурно-просвітницька робота в Збройних Силах України (соціально-філософський аналіз) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії. - Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2004 рік.

Тема і зміст дисертаційного дослідження зумовлені необхідністю глибокого і всебічного осмислення сучасного стану та тенденцій розвитку військовослужбовців як особистостей, а також визначення шляху теоретичного й методичного вдосконалення культурно-просвітницької роботи як різновиду соціальної роботи з метою підвищення її ефективності по формуванню та задоволенню духовних потреб військовослужбовців і збагачення духовного світу особистості.

Дисертаційне дослідження присвячене теоретичному аналізу стану методологічних засад, умов здійснення, засобів та напрямків культурно-просвітницької роботи в Збройних Силах України в період активної розбудови незалежної української держави. Доводиться, що за сучасних умов життя й розвитку українського суспільства система культурно-просвітницької роботи, як традиційний напрям виховної діяльності у військах, є різновидом соціальної роботи. Для того, щоб вона зміцнювала морально-психологічний та духовний стан захисників Батьківщини (особливо в часи соціальних зрушень), ця система повинна базуватись на засадах соціальної роботи (перевіреної міжнародною практикою) та на національно-історичних традиціях українського народу, що й доведено в дисертації.

Публікації автора:

  1. Сутність, зміст та особливості культурно-просвітницької роботи в польових умовах // Військово-науковий вісник. – Львів, 2000. – Вип. № 1. – С. 189-195.

  2. Самодіяльна художня творчість як вияв духовного потенціалу воїна Збройних Сил // Військово-науковий вісник. – Львів, 2001. – Вип. № 3. – С. 331-336.

  3. Вплив культурно-просвітницької роботи на формування духовних потреб військовослужбовців // Військово-науковий вісник. – Львів, 2002. Вип. № 4. – С. 306-317.