Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Оптика, лазерна фізика


Максимяк Олександр Петрович. Кореляційно-оптична діагностика фазових сингулярностей у скалярних оптичних полях : Дис... канд. наук: 01.04.05 - 2008.Анотація до роботи:

Максимяк О.П. Кореляційно-оптична діагностика фазових сингулярностей у скалярних оптичних полях

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.05 – „Оптика, лазерна фізика”. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2008.

Досліджено особливості еволюції сингулярностей в каустиках, утворених фазовими об’єктами циліндричної та сферичної форм. Підтверджено, що зменшення апертури циліндричної лінзи приводить до зникнення нулів у трикутнику каустики. Отримано залежність відносної апертури від радіуса циліндричної лінзи, при яких зникають сингулярності. Показано, що у випадковому полі лінії фазових сингулярностей неперервні та, як правило, не замикаються самі на себе. Лінії фазових сингулярностей у полі, розсіяному фрактальними поверхнями мають фрактальні властивості, а нефрактальними – їх немає. Продемонстровано, що нормування за інтенсивністю вихідного поля розподілу градієнта поля, отриманого в результаті строго співвісного накладання опорної хвилі, дозволило отримати координатний розподіл нулів амплітуди поля. Установлено, що в дальній зоні по відношенню до однієї нерівності шорсткої поверхні спостерігається майже в два рази більша кількість нулів амплітуди, ніж спеклів поля. У дальній зоні по відношенню до розмірів усього об’єкта кількість спеклів і кількість нулів амплітуди приблизно однакова. Відзначено, що нулі амплітуди спектральних компонент незалежні, не взаємодіють і не анігілюють у процесі розповсюдження поліхроматичного світла. Продемонстрована можливість кореляційно-оптичної діагностики сильно шорстких поверхонь шляхом дослідження закономірностей перетворення поздовжньої функції когерентності поля.

Публікації автора:

1. О.V. Angelsky. Feasibilities of interferometric and chromfscopic technics in study of phase singularities / О.V. Angelsky, S. G. Hanson, A. P. Maksimyak, P. P. Maksimyak // Appl. Opt. – 2005. –44 No 24. – pp. 5091-5100.

2. O.V.Angelsky. The role of caustics in formation of network of amplitude zeroes for partially developed speckle field / O.V.Angelsky, A.P.Maksimyak, P.P.Maksimyak, S.G.Hanson, Y.A. Ushenko // Appl. Opt. – 2004. – 43, No.31 - P. 5762-5771.

  1. O.V. Angelsky. Interference diagnostics of white-light vortices / O.V. Angelsky, S. G. Hanson, A. P. Maksimyak, P. P. Maksimyak // Opt. Express – 2005 – Vol. 13 – pp. 8179-8183.

  2. O. V. Angelsky. On the feasibility for determining the amplitude zeroes in polychromatic fields / O. V. Angelsky, S. G. Hanson, A. P. Maksimyak, P. P. Maksimyak // Opt. Express – 2005 – Vol. 13 – pp. 4396-4405.

  3. O. V. Angelsky. Optical correlation diagnostics of rough surfaces with large surface inhomogeneities / O. V. Angelsky, S. G. Hanson, A. P. Maksimyak, P. P. Maksimyak // Opt. Express – 2006 – Vol. 14 – pp. 7299-7311.

  4. O. V. Angelsky. Interference Diagnostics of Surfaces / O. V. Angelsky, S. G. Hanson, A. P. Maksimyak, P. P. Maksimyak // Optical Memory and Neural Networks (Information Optics) – 2007 – Vol. 16. – pp. 269–280.

  5. O.V.Angelsky. Interference studies of white-light vortices / O.V.Angelsky, O.P.Maksimyak, P.P.Maksimyak // Proc. SPIE. – 2006. – Vol. 6341 – pp. 63410X-1-63410X-5.

  6. O. V. Angelsky. Proceedings of the Symposium on Photonics Technologies for 7th Framework – 2006. – pp. 111-118.

  7. O. V. Angelsky. / O. V. Angelsky, O. P. Maksimyak // Proc. SPIE. – 2006. –Vol. 6254. – pp. 111-116.

  8. O. V. Angelsky. Diagnostics of amplitude zeroes into polychromatic fields / O. V. Angelsky, O. P. Maksimyak // Proc. SPIE. – 2006. – Vol.6254. – pp. 117-124.

  9. O.V.Angelsky. Interference diagnostics large-scale surfaces / O.V.Angelsky, A.P. Maksimyak, P.P.Maksimyak // Proc. SPIE. – 2007. – Vol. 6635. – pp. 66350T

  10. O.V.Angelsky. Optical correlation measurement of surface roughness / O.V.Angelsky, A.P. Maksimyak, P.P.Maksimyak // Proc SPIE. – 2007 – Vol 6616. – pp. 66162G.

13. O.V.Angelsky. Computer and experimental modeling of light scattering at random and fractal surfaces / O.V.Angelsky, A.P. Maksimyak, P.P.Maksimyak // Proc. SPIE. – 2007. – Vol. 6617. – pp. 66170H.

14. O.V.Angelsky. / O.V.Angelsky, I.M. Grigorashchuk, O.P. Maksimyak // Proc. SPIE. – 2006. –Vol.6254. –P. 125-131.

15. O.V. Angelsky. The role of caustics in formation of network of amplitude zeroes for partially developed speckle field / O.V. Angelsky, P. P. Maksimyak, A.P. Maksimyak, S.G. Hanson, Yu.A. Ushenko // Proc. NASA/CP – 2004. – V.213207. – P. 93-96.

16. O.V. Angelsky. Diagnostic of wave dislocation obtained in light / O.V. Angelsky, P.P. Maksimyak, A.P. Maksimyak // Proc. SPIE – 2005. – V. 5972. – P. 145-150.

17. O.V. Angelsky. On the prospects of diagnostic of wave dislocation obtained in light / O.V. Angelsky, P.P. Maksimyak, A.P. Maksimyak // Proc. NASA/CP – 2004. – V. 213207. – P. 91-92.