Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політичні проблеми міжнародних відносин і глобального розвитку


Грєбцов Владислав Володимирович. Концептуальне забезпечення політики США щодо арабських країн Перської затоки (1980-2001 рр.): дисертація канд. політ. наук: 23.00.04 / Одеська національна юридична академія. - О., 2003.Анотація до роботи:

Грєбцов В.В. Концептуальне забезпечення політики США щодо арабських країн Перської затоки (1980-2001 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003.

У дослідженні на основі вивчення праць представників американської політичної науки комплексно проаналізовано різні аспекти політики США стосовно арабського субрегіону регіону Перської затоки. Систематизовано основні напрямки політичної думки США щодо регіонального курсу американських адміністрацій у період, що досліджується. Визначено ступінь впливу наукових розробок американської політології на еволюцію концептуального оформлення політичної лінії Вашингтона в даному регіоні. Автор виявляє вплив чинника політичної та військової присутності США на структурно-функціональний стан регіональної системи міжнародних відносин, розглядає їх роль у найзначніших кризових ситуаціях у регіоні. У дисертації аналізується трансформація американської політики з іракського питання, а також політичні зв’язки США і країн РСАДПЗ.

Публікації автора:

 1. Грєбцов В.В. Криза “подвійного стримання”: американська політична думка про політику США в Перській затоці (кінець 90-х рр. ХХ ст.) // Дослідження світової політики: Зб. наук. пр. - К.: Знання України, 2001. – Вип. 18. - С. 92-99.

  Гребцов В.В. Эволюция американских политологических концепций по проблеме безопасности региона Персидского залива (80-90-е гг.) // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. – Одеса: Юридична література, 2001. – Вип. 10-11. – С. 259-262.

  Грєбцов В.В. Правові аспекти операції “Буря в пустелі”: оцінки політологів США // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. – Одеса: Юридична література, 2002. – Вип. 13-14. – С. 923-928.

  Гребцов В.В. Роль СССР и России в решении иракской проблемы в 90-е гг.: оценки американской политологии // Социальные науки: история, теория, методология: Сб. науч. ст. - М.: Издательство Московского педагогического университета, 2002. – Вып. 5. – С. 144-149.

  Грєбцов В. Ставлення країн РСАДПЗ до іракської проблеми (1990-ті рр.) // 3-ті сходознавчі читання А.Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. – К., 1999. – С. 59-61.

  Грєбцов В.В. Причини та наслідки операції “Лис пустелі”: оцінки американських, російських і українських політологів // Україна - країни Сходу в ХХІ столітті: діалог мов, культур, цивілізацій. Матеріали 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Фенікс, 2002. - С. 43-48.