Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Довгань Лариса Іванівна. Концепції морального виховання учнів у сучасній педагогічній науці США : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2006. — 270арк. — Бібліогр.: арк. 183-208.Анотація до роботи:

Довгань Л. І. Концепції морального виховання учнів у сучасній педагогічній науці США. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, 2006.

У дисертації проаналізовано сучасні підходи до морального виховання у сучасній педагогічній науці США. Визначено етапи становлення і фактори розвитку теорій морального виховання в американській педагогіці (60-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.). Систематизовано та з’ясовано сутність головних концепцій морального виховання, розроблених американськими вченими, зокрема, концепції осмислення цінностей, концепції морального розвитку, концепції виховання характеру, діяльнісного та аналітичного підходів до морального виховання. Досліджено особливості морального виховання у спільнотах „справедливості”, „турботи” та „допитливих”. Запропоновано рекомендації щодо застосування досягнень сучасної педагогіки США в галузі морального виховання школярів у вітчизняних школах.

Публікації автора:

  1. Коновал Л. І. Сучасні підходи до морального виховання особистості у педагогіці США // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Вип. 7. – Вінниця, 2002. – С. 107-112.

  2. Коновал Л. І. Концепція виховання характеру особистості // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2004. – Вип. 10. – С. 88-92.

  3. Коновал Л. І. Виникнення та розвиток концепції осмислення цінностей у педагогіці США // Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогіка. Філологія. – Т. 44. – К., 2004. – С. 75-84.

  4. Коновал Л. І. Гуманістична концепція морального виховання особистості у педагогіці США // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки. – Вип. LVII (57). – К., 2004. – № 57. – С. 62-68.

  5. Коновал Л. І. Модель прийняття моральних рішень У. Хьюїта // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2005. – № 12. – С. 98-101.

  6. Коновал Л. І. Моральне виховання учнів у спільнотах турботи в США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка і психологія. – Тернопіль, 2005. – № 2. – С. 100-104.

  7. Коновал Л. І. Шкільні програми морального виховання у США // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Вип. 7. – Київ – Вінниця, 2005. – С. 93-98.

  8. Довгань Л. І. Використання досягнень сучасної педагогіки США у галузі морального виховання школярів: Методичні рекомендації. – Вінниця, 2005. – 46 с.