Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Теорія, методологія та історія соціології


Соболевська Марина Олександрівна. Концепція постструктуралістського синтезу в соціології П.Бурдьє: дисертація канд. соціол. наук: 22.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.Анотація до роботи:

Соболевська М.О. Концепція постструктуралістського синтезу в соціології П.Бурдьє. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 - теорія та історія соціології. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології. - Київ 2003.

У дисертації здійснено історико-соціологічний аналіз концепції постструктуралістського синтезу П.Бурдьє. Досліджуються умови формування проблеми теоретичного синтезу в соціології, встановлюються характерні особливості структуралістської та постструктуралістської методології дослідження соціальних явищ. Проаналізовано теоретичні основи та розкрита логіка понять соціологічної концепції П.Бурдьє.