Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Федоров Юрій Валентинович. Концепт зла в сучасній культурі. : Дис... канд. наук: 09.00.04 - 2003.Анотація до роботи:

Федоров Ю.В. Концепт зла в сучасній культурі. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09. 00. 04. - філософська антропологія, філософія культури. - Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Сімферополь, 2002.

Дисертація присвячена дослідженню категорії зла в сучасній культурі. У роботі розглянуто еволюція поняття зла в культурно-історичній традиції людства, розроблено концепт диявола з урахуванням змін соціокультурної парадигми другої половини ХХ ст. як багатоінтервального історико-культурного феномена.

У другій половині ХХ ст. стався глибинний розлом в еволюції західної культури: уперше концепт зла як феномен культурної свідомості все виразніше і настирливіше став використовуватися в прямо протилежному напрямі, як самодостатня цінність людського буття в її руйнівній і антилюдській функції. Але це призвело до деструктуралізації етичної орієнтації і оцінок у мільйонів молодих людей по всьому світу, викликавши завуальовану і видиму агресію, прагнення до насильства і знищення, які стали їх поведінковими характеристиками.

Звитяжний хід «художньозаконспірованих» образiв зла в сучасній культурі породжує та примножує кількість реального зла в сучасному світі. З відкриттям і обгрунтуванням цієї обставини і пов'язана дана дисертація.

Публікації автора:

  1. Федоров Ю.В. Образ дьявола в культуре и искусстве конца тысячелетия. Проблема этического отношения искусства к действительности // Культура народов Причерноморья. – 2000. - № 14. – С. 54-58.

  2. Федоров Ю.В. Дьявол в современной музыке или дьявольская музыка современности. Мифы и реальность // Культура народов Причерноморья. – 2001. - № 17. – С. 96-101.

  3. Федоров Ю.В. Дьявольское творчество. Проблема этического отношения искусства к действительности // Культура народов Причерноморья. – 2001. - № 20. – С. 64-71.