Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Оптика, лазерна фізика


Маковецький Євген Дмитрович. Конкуренція спонтанних ґраток на ТЕ- та ТМ-модах у світлочутливих хвилеводних плівках AgCl-Ag : Дис... канд. наук: 01.04.05 - 2006.Анотація до роботи:

Маковецький Є.Д. Конкуренція спонтанних ґраток на ТЕ- та ТМ-модах у світлочутливих хвилеводних плівках AgCl-Ag. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2005.

У дисертації досліджена конкуренція спонтанних ґраток (СҐ) у світлочутливих хвилеводних плівках AgCl-Ag при опроміненні одним лазерним пучком. Основними методами дослідження були аналіз картин малокутового розсіювання і оптична мікроскопія. Виявлено, що при товщині плівки порядку 100 нм, при якій існують ТЕ0- та ТМ0-моди, результат конкуренції СҐ залежить від кута падіння та орієнтації площини поляризації пучка. При S-поляризації СҐ на ТМ-модах не розвиваються при кутах, менших граничного (біля 0,5) через розкид оптичної товщини плівки. Запропонований метод визначення розкиду через вимір граничного кута. Виявлено, що використання ТМ-ґраток при товщині відсічки ТМ0-моди подвоює точність методу визначення показників заломлення діелектричних підкладок. Точність забезпечується розвитком якісних
S–,TM-ґраток завдяки зміні розсіювання через наявність TE-ґраток. В умовах, коли інтенсивності початкових розсіяних ТЕ0-мод та ТМ0-мод є близькими, виявлений розвиток вторинних ґраток завдяки двовимірній дифракції Брегга (ДДБ) на первинних ґратках. Вперше виявлені третинні СҐ, які розвиваються через ДДБ на вторинних СҐ. Точне співпадіння розрахованих та виміряних характеристик СҐ та їх сильна залежність від умов опромінення демонструють можливість керування структурою СҐ.