Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політичні проблеми міжнародних відносин і глобального розвитку


37. Капітоненко Микола Геннадійович. Конфліктогенність постбіполярної системи міжнародних відносин: дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.Анотація до роботи:

Капітоненко М.Г. Конфліктогенність постбіполярної системи міжнародних відносин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук із спеціальності 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, Київ, 2004.

Дисертацію присвячено дослідженню зв'язків залежності між системними параметрами сучасних міжнародних відносин та закономірностями й особливостями виникнення, протікання та вирішення міжнародних конфліктів. Для досягнення цією мети в роботі побудовано теоретичну модель постбіполярної міжнародної системи, параметрами якої виступають структура, природа елементів та системні зв'язки; розроблено типологію міжнародних конфліктів та проаналізовано основні концептуальні підходи до проблеми стабільності міжнародних систем, виходячи з чого сформульовано основні принципи управління міжнародними конфліктами в сучасному світі.

Публікації автора:

  1. Капітоненко М.Г. Асиметричний конфлікт в постбіполярній системі міжнародних відносин // Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. – Вип. 21-24. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2002. – С. 252-257.

  2. Капітоненко М.Г. Системний підхід в дослідженні міжнародного конфлікту // Дослідження світової політики. – Вип. 20. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2002. – С. 186-194.

  3. Капітоненко М.Г. Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародник відносин – Вип. 32, част. 1. – К.: ІМВ, 2002. – С. 81-88.

  4. Гайдуков Л.Ф., Капітоненко М.Г. Політичні параметри постбіполярності // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: міжнародні відносини. – Вип. 1. – 2002. – С. 32-43. Авторський внесок полягає в проведенні критичного аналізу основних політологічних концепцій щодо природи сучасної системи міжнародних відносин і побудові власної моделі постбіполярної міжнародної системи.

  5. Капітоненко М.Г. Відповідно до силового потенціалу. Форми міжнародних конфліктів: порівняльний аналіз // Політика і час. – №5. – К., 2003. – С. 31-38.

  6. Капітоненко М.Г. Стабільність міжнародних систем // Дослідження світової політики. – Вип. 22. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2003. – С. 3-17.

  7. Капітоненко М.Г. Традиційні міждержавні та внутрішні конфлікти в постбіполярній системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародник відносин. – Вип. 36., част. 2. – К.: ІМВ, 2002. – С. 37-43.

  8. Капітоненко М.Г. Влияние структурных изменений в Европе на региональную конфликтогенность // Актуальні проблеми міжнародник відносин – Вип. 40, част. 1. – К.: ІМВ, 2003. – С. 148-151.