Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Балінченко Світлана Петрівна. Комунікативні засади інтеграційних процесів у сучасному суспільстві : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2005.Анотація до роботи:

Балінченко С.П. Комунікативні засади інтеграційних процесів у сучасному суспільстві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Донецький національний університет, Донецьк, 2005.

Дисертація присвячена засадам та механізмам інтеграційних процесів, що відбуваються в контексті міжсуспільної комунікації. В результаті дослідження визначено, що об’єднання суспільств залежить від рівня сформованості їх Я-концепцій, а також від сумісності, здатності до адаптації у спільному соціокультурному середовищі і стратегій прямого та прихованого впливу, ужитих стосовно учасників взаємодії. В основу дослідження покладено визначення соціокультурної кодової системи суспільства, яка уособлює ознаки зазначеного суспільства як актора міжсуспільної взаємодії. Зокрема, виділяються соціокультурні коди „прийнятного” (визначення інформації зовні як сумісної) та „чужорідного” (спрямовані на збереження унікальних рис), а також зазначаються стратегії моделювання їх складу через використання імпліцитних чи відвертих інтенцій в ході розгортання інтеграційних процесів. На прикладах сучасних суспільств проілюстровано різні стадії сформованості Я-концепції суспільства, а також визначено засади комунікативної, стратегічної чи фатичної взаємодії між ними. Виокремлення з інтеграційних процесів коагуляції (стихійне об’єднання в умовах загрози) та інтеграції (утворення спільного середовища шляхом урегулювання протиріч) висвітлює перспективи подальшого дослідження механізмів та наслідків утворення суспільних об’єднань у інформативну епоху сьогодення.

Публікації автора:

  1. Балінченко С.П Комунікативні передумови організації аконфліктного соціального простору // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності (Зб. наук праць, вип. 10). – Київ: Українська книга, 2002. – С. 134-142.

  2. Балінченко С.П Я-концепції суспільств у контексті інтеграційних процесів // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. – Вип. 37. – К.: Український центр духовної культури, 2003. – С. 112-123.

  3. Балінченко С.П Стадії формування Я-концепції суспільства у міжкультурній комунікації // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. – Вип. 40. – К.: Український центр духовної культури, 2003. – С. 118-129

  4. Балінченко С.П Комунікативні ознаки гармонійної взаємодії та її деформації // Схід. – 2003. - № 1 (51). – С. 82-86.

  5. Балінченко С.П. Комунікативні імплікатури як “реле” соціальної інтеракції. // Матеріали Міжнародної наукової конференції “ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія” (Ред. Г.П. Балабанова). – К., 2002. – С. 10-13.

  6. Балінченко С.П Особливості використання імплікатур у комунікативній взаємодії суспільств // Актуальні проблеми філософських, політологічних та релігійних досліджень (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали Міжнародної наукової конференції “Людина – світ – культура.” (20-21 квітня 2004 року). – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 471-473.

  7. Балінченко С.П Сприйняття Іншого у міжкультурній комунікації в контексті опозиції “Свій - Чужий” // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Людина, культура, техніка в новому тисячолітті” (27-28 квітня 2004 року). Наукове видання. – Харків: Видавничий центр “ХАІ”, 2004. – С. 48-49.

  8. Балінченко С.П Трансформації у відносинах між суспільствами та їх вплив на процес інтеграції // Материалы Международной конференции „Мировоззрение и трансформации современного общества” (20-22 сентября, 2004, г. Симферополь). – С. 71-72.