Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Берегова Олена Миколаївна. Комунікаційні аспекти сучасного розвитку музичної культури України : дис... д-ра мистецтвознавства: 17.00.03 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. — К., 2007. — 466арк. : ноти — Бібліогр.: арк. 386-411.Анотація до роботи:

Берегова О. М. Комунікаційні аспекти сучасного розвитку музичної культури України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України. - Київ, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню комунікаційних аспектів сучасних соціокультурних процесів в Україні та виявленню їх національної специфіки. Вперше здійснено цілісне наукове осмислення взаємозв’язків культури та комунікації на різних рівнях соціокультурної системи «Людина – Суспільство» - владно-політичному, науково-освітньому та художньому. У роботі розкриваються комунікаційні аспекти української національної культури в історико-еволюційній проекції; окреслюється стан, наявні проблеми та основні комунікаційні тенденції у галузі української культури, що намітилися з часу здобуття Україною незалежності; розглядаються основні етапи становлення творчих, наукових і композиторських шкіл у вітчизняному музичному мистецтві; досліджуються процеси сучасної музичної комунікації на прикладі аналізу творів Л. Колодуба, М. Скорика, І. Карабиця, Є. Станковича, В. Сильвестрова, О. Скрипника та ін. У роботі виявлено тенденції дискретності технологічних і творчих аспектів комунікації в сучасному соціумі, потужний вектор «гуманізації» комунікації, прагнення підкорити її цілям і завданням різних видів творчості як рух у напрямку культурологічного, гуманістичного, високодуховного суспільства.