Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Савицька Алла Володимирівна. Комплексне лікування хворих на вперше виявлений туберкульоз легень із застосуванням лазеропунктури: дисертація канд. мед. наук: 14.01.26 / Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Савицька А.В. Комплексне лікування хворих на вперше виявлений туберкульоз легень із застосуванням лазеропунктури. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. – Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, Київ, 2003.

Дисертація присвячена підвищенню ефективності комплексного лікування вперше виявлених хворих на туберкульоз легень. Для вирішення даної проблеми була вивчена ефективність лазеропунктури як патогенетичного методу лікування. Встановлено, що застосування лазеропунктури показане всім хворим на туберкульоз легень, в тому числі з резистентністю МБТ до антимікобактеріальних препаратів, починаючи з першого місяця лікування. Протипоказань для даного методу не виявлено. Включення лазеропунктури в комплексне лікування хворих на вперше виявлений туберкульоз легень дозволяє підвищити ефективність проведеного лікування, покращити переносимість хіміотерапії, скоротити терміни стаціонарного лікування.

В дисертації узагальнені теоретичні та практичні дані щодо застосування лазеропунктури в комплексному лікуванні хворих на вперше виявлений туберкульоз легень. Вивчено особливості впливу лазеропунктури на результати електропунктурної діагностики, на показники ефективності лікування специфічного процесу, на імунологічну реактивність організму хворих на туберкульоз легень.

1. За даними електропунктурної діагностики у хворих на вперше виявлений туберкульоз легень встановлені відхилення показників електро-шкірної провідності від фізіологічного коридору у вигляді “недостатності” в меридіанах TR (X) “трьох порожнин тіла”, GI (II) “товстого кишківника”, у вигляді “надмірності” – в меридіані F (XII) “печінки”. При двобічних туберкульозних процесах відмічалися однозначні відхилення в парних меридіанах, при однобічних – асиметрія показників.

2. На основі даних електропунктурної діагностики запропоновано застосування індивідуальних схем лазеропунктури шляхом стимулюючої або пригнічуючої дії на акупунктурні точки відповідних меридіанів у хворих на вперше виявлений туберкульоз легень.

3. Включення в комплексне лікування хворих на вперше виявлений туберкульоз легень лазеропунктури скорочує терміни припинення бактеріовиділення (в середньому на 20%), розсмоктування, ущільнення вогнищево-інфільтративних змін і загоєння порожнин розпаду (в середньому на 11%), скорочує терміни стаціонарного лікування (в середньому на 17%), сприяє зменшенню кількості великих залишкових змін (в середньому на 20%) як у хворих із збереженою чутливістю, так і з резистентністю МБТ до антимікобактеріальних препаратів.

4. Використання лазеропунктури в комплексному лікуванні хворих на вперше виявлений туберкульоз легень зменшує частоту побічних реакцій антимікобактеріальних препаратів. При використанні лазеропунктури не виявлено негативної дії на організм пацієнтів.

5. Застосування лазеропунктури супроводжується імуномодулюючою дією на Т-клітинну (за даними визначення абсолютного вмісту лімфоцитів в периферійній крові, реакції спонтанного розеткоутворення, реакції бласттрансформації лімфоцитів з фітогемаглютиніном, реакції бласттрансформації лімфоцитів з РРD-L) та фагоцитарну ланки імунітету (за даними визначення поглинальної здатності та фагоцитарного числа нейтрофільних гранулоцитів та моноцитів периферійної крові; визначення кисеньзалежного метаболізму нейтрофільних гранулоцитів та моноцитів периферійної крові в тесті з нітросинім тетразолем).

Публікації автора:

1. Мясников В.Г., Николаева О.Д., Савицкая А.В. Применение электропунктурной диагностики и лазеропунктуры у больных туберкулезом легких // Укр. пульмонологічний журнал. - 2001. - № 1. - С. 31-32. (Участь у наборі, клінічному обстеженні та лікуванні хворих, статистична обробка матеріалу, написання першого варіанту статті).

2. Николаева О.Д., Савицкая А.В. Эффективность применения лазеропунктуры в комплексном лечении больных туберкулезом легких // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2001. - № 3. - С. 47-48. (Обстеження та лікування хворих, статистична обробка, графічне оформлення та підготовка статті до друку).

3. Савицька А.В. Клініко-рентгенологічна ефективність застосування лазеропунктури в комплексному лікуванні хворих з вперше виявленим туберкульозом легень // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2002. - № 2. - С. 81-83.

4. Савицька А.В. Вплив лазеропунктури на показники імунітету у хворих на туберкульоз легень // Збірник наукових праць КМАПО ім. П.Л. Шупика. - 2001. - Вип. 10. - Книга 3. - С. 563 -567.

5. Ніколаєва О.Д., Савицька А.В. Клінічна ефективність застосування лазеропунктури в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень // Збірник наукових праць КМАПО ім. П.Л. Шупика. - 2002. - Вип. 11. - Книга 3. - С. 307-313. (Участь у наборі, клінічному обстеженні та лікуванні хворих, статистична обробка матеріалу, написання першого варіанту статті).

6. Пат. № 41077 Україна. МПК А61 N5/067. Спосіб комплексного лікування хворих на вперше виявлений туберкульоз легень / Ніколаєва О.Д., Савицька А.В. (Україна.) – N 20010106888; Заявлено 30.01.2001, Опубл. 15.08.2001, Бюл. № 7.