Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Променева діагностика та променева терапія


Копитін Михайло Олександрович. Комплексна рентгенодіагностика раку легені в умовах Донбасу : Дис... канд. наук: 14.01.23 - 2009.Анотація до роботи:

М.О. Копитін. Комплексна рентгенодіагностика раку легені в умовах Донбасу. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія. – Державна установа «Національний інститут раку», АМН Украйни, Київ, 2009.

Дисертація присвячена вивченню значення комплексного використання метод отримання зображення в діагностиці раку легенів, особисто на тлі професійної пилової патології. Як чинник до смерті РЛ посідає перше місце серед онкологічних захворювань. Найбільш високі показники випадків захворювання реєструються у промислових регіонах, а саме й у Донбасі.

Результати базуються на даних обстеження 90 хворих на рак легені, та 20 хворих з професійними пиловими захворюваннями легенів. Використанні різні методи – конвенційна оглядова рентгенографія та лінійна томографія; цифрові флюорографія та рентгенографія; КТ, спіральна КТ, віртуальна бронхоскопія; ФБС; проаналізовані матеріали інших клінічних метод обстеження. Сучасна діагностика раку легенів потребує комплексного підходу, із застосуванням різних рентгенологічних методів, в залежності від форми і стадії захворювання. Цифрові рентгенографія та флюорографія можуть використовуватися для виявлення ПРЛ I-II стадії. Даних отриманих за допомогою рентгенографії та лінійної томографії органів грудної порожнини недостатньо для остаточної діагностики раку легенів. Перевагу має тонкозрізова СКТ з товщиною зрізу 5,5 мм, а інкремент реконструкції повинний дорівнювати 1/2 товщині зрізу, обов’язково з контрастним підсиленням. Наявність супутньої професійної пилової патології ускладнює діагностику РЛ, роблячи показники діагностичної ефективності СКТ не достатньо високими (чутливість – 89,6 %, специфічність – 77,1 %, точність – 83,3 %). У разі підозри на центральний рак легенів застосовується методика «віртуальної бронхоскопії» (чутливість – 78,5%, специфічність – 68,3%, точність – 71,9% ), яка надає додаткову інформацію щодо анатомії бронхіального дерева та рівень обструкції.

Проведене дослідження дозволило підвищити ефективність рентгенодіагностики РЛ внаслідок застосування науково розробленого комплексу методів рентгенологічного дослідження хворих із впровадженням комп’ютерно-томографічної віртуальної бронхоскопії (СКТВБС) – сучасного методу рентгенологічного дослідження. Отримані результати надали можливість зробити наступні виводи:

1. В екологічно несприятливому регіоні Донбасу (Луганська область) центральний рак легень (ЦРЛ) виявляється у 74,4% випадків, а периферичний (ПРЛ) - у 25,6 %. Найчастіша локалізація раку має місце у правій легені (ЦРЛ –55,2% та ПРЛ – 60,9%, відповідно), що суттєво не відрізняться від даних по інших регіонів України. Особливістю є те, що кількість чоловіків, які захворіли на рак легені (РЛ) є молодше 50-ти років. Всі вони були зайняті на шкідливих виробництвах, насамперед металургійному та коксохімічному. Хворі віком понад 60 років переважно були пацієнтами з тривалим стажем праці у вугільній промисловості.

2. Цифрову флюорографію та рентгенографію слід використовувати для виявлення I та II стадій ПРЛ за умов ретельної оцінки змін в легенях у порівнянні з даними попередніх рентгенологічних досліджень, особливо у тієї частини пацієнтів, які зайняті на шкідливих виробництвах (металургійне, коксохімічне та вугільне виробництва).

3. Дані отримані внаслідок рентгенографії та лінійної томографії органів грудної порожнини, самостійно не можуть бути достатніми для остаточної діагностики раку легень, оскільки на початкових стадіях РЛ майже не дають специфічних проявів, особливо на тлі супутнього пилового захворювання.

4. За наявності вузлових утворень в паренхімі легень що не перевищують 2 сантиметрів на тлі супутнього пилового захворювання, показники діагностичної ефективності СКТ недостатньо високі (чутливість - 89,6 %, специфічність – 77,1 %, точність - 83,3 %).

5. У разі підозри на ЦРЛ методика СКТВБС (чутливість -78,5%, специфічність - 68,3%, точність - 71,9% ), надає додаткову інформацію щодо анатомії бронхіального дерева та рівень обструкції.

6. Наявність супутнього пневмоконіозу, особливо ускладненого туберкульозом, емфіземою легень з бронхоектазами, утруднює своєчасне виявлення I та II стадій ПРЛ, проте СКТ дозволяє виявити периферичний рак легень III та IV варіантів у разі наявності м'якотканинного компоненту, а у випадках центрального раку легень – тільки на стадії гіповентиляції.

Публікації автора:

1. Kopytin M.A. Virtual bronchoscopy / M.A. Kopytin // Український морфологічний альманах. – 2006. – Т. 4. – С. 104-108. Стаття.

2. Копитін М.О. Спіральна комп’ютерна томографія та «віртуальна бронхоскопія» в діагностиці центрального раку легені / М.О. Копитін // Український медичний альманах. – 2007. – Т. 10, прилож. № 8. – С. 77-80. Стаття.

3. Позитронная эмиссионная томография: значение метода для диагностики злокачественных новообразований / О.В. Нестайко, Л.А. Шкондин, В.Н. Комаревцев, М.А. Копытин, А.Н. Косенко, Ю.Н. Мечетный // Український медичний альманах. – 2007. – Т. 10, прилож. № 8. – С. 122-124. Стаття (особистий внесок дисертанта полягає у підборі та аналізу даних літератури).

4. Басацька Н.В. Клінічна ефективність і рентабельність комп’ютерної томографії для скринінгу раку легені / Н.В. Басацька, М.О. Копитін // Український медичний альманах. – 2006. – Т. 9, прилож. № 5. – С. 149-152. Стаття (особистий внесок дисертанта полягає у підборі та аналізу даних літератури).

5. Шкондін Л.О. Клінічна діагностика раку легень / Л.О. Шкондін, М.О. Копитін // Український медичний альманах. – 2006. – Т. 9, прилож. № 5. – С. 168-175. Стаття (Особистий внесок дисертанта полягає у підборі, обстежені хворих, обробці матеріалу).

6. Копитін М.О. Особливості комплексної променевої діагностики раку легень у екологічно несприятливих умовах Донбасу / М.О.Копитін, Л.О. Шкондін // Український радіологічний журнал. – 2006. – № 2. – С. 154-161. Стаття (Особистий внесок дисертанта полягає у підборі, обстежені хворих, обробці матеріалу).

7. Щукин В.Д. Заболеваемость раком легкого в отдельно взятом регионе Донбасса / В.Д. Щукин, М.А. Копытин // Вестник МАНЭБ. – 2004. – Т. 9, прилож. № 7(79). – С. 8-9. Стаття (Особистий внесок дисертанта полягає у підборі хворих, обробці матеріалу).

8. Возможности ретроспективного анализа флюорограмм в диагностике рака легкого / Ю.К. Гичкин, А.Н. Шкондин, М.А. Копытин, А.П. Коломийчук, С.Л. Лофицкий // Променева діагностика, променева терапія. – 2001. – № 3. – С. 21-24. Стаття (Особистий внесок дисертанта полягає у підборі хворих, обробці матеріалу).

9. Басацька Н.В. Порівняння можливостей різних методів рентгенологічного дослідження для діагностики захворювань дихальних шляхів / Н.В. Басацька, Л.О. Шкондін, М.А. Копитін // Український морфологічний альманах. – 2007. – Том 3. – С. 3–6. Стаття (Особистий внесок дисертанта полягає у підборі, обстежені хворих, обробці матеріалу).

10. Сравнительная оценка эффективности цифровой и пленочной флюорографи при массовых профилактических осмотрах органов грудной клетки / М.А. Копытин, А.Н. Дорошенко, А. Н. Шкондин, А.В. Белан, В.В. Векслер // Актуальні питання конвекційної рентгенодіагностики, комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії : збірка наукових робіт асоціації радіологів України. – Київ, 2004. – С. 196. Тези. (Особистий внесок дисертанта полягає у підборі, обстежені хворих, обробці матеріалу).

11. Застосування спіральної комп’ютерної томографії при плануванні променевої терапії у хворих на рак легені / Н.А. Дорофєєва, О.П. Коломійчук, Л.П. Чибисов, Є.І. Абалмасов, Ю.К. Гичкін, М.О. Копитін, О.М. Косенко // Український радіологічний журнал. – 2005. – №3. – С. 289. Тези. (Особистий внесок дисертанта полягає у підборі, обстежені хворих, обробці матеріалу).

12. Применение ультразвуковой томографии в комплексной лучевой диагностике периферического рака легких и метастазов опухолей других локализаций / М.А. Копытин, Ю.К. Гичкин, А.Н. Косенко, Л.А. Шкондин // Ультразвукові дослідження в хірургії : матеріали міжнародної науково-практичної школи-семінару. – Судак, 2005. – С. 60–61. Тези (Особистий внесок дисертанта полягає у підборі, обстежені хворих, обробці матеріалу).

13. Роль спіральної комп’ютерної томографії у комплексній променевій діагностиці периферичного раку легень на фоні професійної пилової патології / Л.О. Шкондін, М.О. Копитін, О.М. Косенко, О.М. Шкондін, Ю.К. Гичкін // Стандартизація рентгенологічного, комп’ютерно-томографічного та магнітно-резонансного досліджень в діагностиці захворювань органів та систем : матеріали Української науково-практичний конференції. – Вінниця, 2006. –С. 76–77. Тези (Особистий внесок дисертанта полягає у підборі, обстежені хворих, обробці матеріалу).

14. Використання спіральної комп’ютерної томографії з режимом «віртуальної бронхоскопії» в діагностиці центрального раку легень / Л.О. Шкондін, М.О. Копитін, О.М. Косенко, Ю.К. Гичкін // УКР’2006 : матеріали конгресу радіологів України. – Київ, 2006. – С. 46. Тези (Особистий внесок дисертанта полягає у підборі, обстежені хворих, обробці матеріалу).

15. Трансторакальное ультразвуковое исследование в диагностике распространения рака легкого / Л.А. Шкондин, М.А. Копытин, А.Н. Косенко, Ю.К. Гичкин // Ультразвукова та функціональна діагностика в ангіології : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Київ, 2006. – С. 78–79. Тези (Особистий внесок дисертанта полягає у підборі, обстежені хворих, обробці матеріалу).

16. Спіральна комп’ютерна томографія в диференційній діагностиці периферичних утворів легенів / О.М. Дорошенко, М.О. Копитін, О.М. Косенко, Ю.К. Гичкін // Актуальні питання використання сучасного рентгенологічного обладнання : Матеріали науково-практичної конференції. – Ялта, 2007. – С. 19–20. Тези (Особистий внесок дисертанта полягає у підборі, обстежені хворих, обробці матеріалу).

17. Алгоритм комплексної променевої діагностики периферичного раку легень / Л.О. Шкондін, М.О. Копитін, О.М. Шкондін, О.М. Косенко, Ю.К. Гичкін // Стандарти променевої діагностики голови, шиї та грудної клітки : матеріали науково-практичної конференції. – Ялта, 2008. – С. 19–20. Тези (Особистий внесок дисертанта полягає у підборі, обстежені хворих, обробці матеріалу).

18. Оптимизация протокола СКТ с целью получения оптимального изображения при виртуальной бронхоскопии / А.Н. Дорошенко, М.А. Копытин, А.Н. Косенко, Ю.К. Гичкин // Стандарти променевої діагностики голови, шиї та грудної клітки : матеріали науково-практичної конференції. – Ялта, 2008. – С. 18–19. Тези (Особистий внесок дисертанта полягає у підборі, обстежені хворих, обробці матеріалу).