Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне моделювання та обчислювальні методи


9. Булавін Дмитро Олексійович. Компараторна структурно-параметрична ідентифікація моделі багатофакторного оцінювання методами генетичної селекції: дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Харківський національний ун-т радіоелектроніки. - Х., 2005.Анотація до роботи:

Булавін Д.О. «Компараторна структурно-параметрична ідентифікація моделі багатофакторного оцінювання методами генетичної селекції». – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. – Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2004.

Синтезовано математичні моделі та розроблені інструментальні засоби для розв’язання задачі компараторної структурно-параметричної ідентифікації функції багатофакторного оцінювання альтернатив за допомогою методів генетичної селекції.

Запропоновано використовувати у якості функції корисності поліном Колмогорова-Габора, який поєднує у собі адитивні та мультиплікативні члени. Для розв’язання задачі параметричної ідентифікації використано метод генетичного програмування, а для структурної ідентифікації метод групового урахування аргументів і метод генетичного програмування.

Проведено експериментальну перевірку запропонованих методів з використанням зовнішнього незалежного доповнення і показано, що синтезовані моделі дозволяють ефективно вирішувати задачі структурно-параметричної ідентифікації функції багатофакторного оцінювання.

У дисертації проведено аналіз проблеми формалізації процесу прийняття багатофакторних рішень в умовах невизначенності в технічних та соціально-економічних системах. Визначені дві найважливіші задачі – структурної та параметричної ідентифікації моделі індивідуального багатофакторного оцінювання. Оскільки експертні методи ідентифікаціі мають багато недоліків, в дисертаціі було проведено узагальнення та подальший розвиток формального методу компараторної ідентифікаціі.

Метою даної дисертаційної роботи є розробка математичних моделей розв'язання задачі структурно-параметричної ідентификації функції багатофакторного оцінювання за допомогою методів генетичної селекції. В результаті дослідження були отримані наступні результати:

1. Проведено системологічний аналіз проблеми синтезу моделей індивідуального багатофакторного оцінювання та сформульовано задачу формальної структурної та параметричної ідентифікації цих моделей.

2. Обгрунтовано використання модифікованого методу компараторної ідентифікації для розв'язання поставленої проблеми.

3. Вперше запропоновано використовувати в якості функції корисності поліном Колмогорова-Габора, який поєднує в собі адитивну та мультиплікативну моделі оцінювання.

 1. Вперше для розв'язання задачі параметричної ідентифікації використано метод генетичних алгоритмів і розроблена його модифікація, що враховує специфіку задач компараторної ідентифікації.

 2. Вперше розроблено математичну модель та інструментальні засоби для розв'язання задачі структурної ідентифікації за допомогою методу генетичного програмування.

 3. Вперше розроблено математичну модель та обчислювальні засоби для розв'язання задачі структурної ідентифікації за допомогою методу групового урахування аргументів.

 4. Набув подальшого розвитку метод верифікації адекватності і точності моделей структурно-параметричної ідентифікації, який базується на принципах формування зовнішнього незалежного доповнення.

Результати тестового моделювання показали, що при використанні метода генетичного програмування для розв’язання задачі структурно-параметричної ідентифікації отримані поліноми, які відповідають сформульованим вимогам, та відношення порядку на множині альтернатив в цілому співпадає з тестовим. Таким чином, сформульовану задачу можна вирішувати як МГУА, так и за допомогою генетичних алгоритмів, але останні на 10-15 відсотків менш трудомісткі.

Публікації автора:

 1. Петров Э.Г., Булавин Д.А. Использование метода генетических алгоритмов для решения задач компараторной идентификации модели многофакторного оценивания // Радиоэлектроника и информатика. – 2003. – №1. – С. 89 – 93.

 2. Петров Э.Г., Булавин Д.А. Использование метода Чебышевской точки и генетических алгоритмов для определения структуры модели многофакторного оценивания // Проблемы бионики. – 2003. – №58. – С. 36 – 44.

 3. Петров Э.Г., Булавин Д.А., Петров К.Э. Использование метода генетических алгоритмов для решения задачи структурно-параметрической идентификации модели индивидуального многофакторного оценивания // Проблемы бионики. – 2004. – № 60. – С. 17–26.

 4. Петров Э.Г., Булавин Д.А. Применение метода группового учета аргументов для решения задачи структурно-параметрической идентификации модели индивидуального многофакторного оценивания // АСУ и приборы автоматики. – 2004. – № 4. – С. 4–13.

 5. Булавин Д.А. Решение задач оптимизации с помощью нейронных сетей // Тр. 5-го Междунар. молод. форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХIв». – Ч.1. – Харьков: Изд.-полигр. центр ХНУРЭ. – 2001. – С. 54 – 55.

 6. Булавин Д.А. Постановка задачи идентификации модели принятия решений с помощью метода компараторной идентификации // Тр. Междунар. молод. науч. конф. «XXVIII Гагаринские чтения». – Том 2. – М.: Изд. «МАТИ» - Рос. гос. технол. ун-та им. К.Э. Циолковского. – 2002. – С.54 – 55.

 7. Булавин Д.А. Постановка задачи компараторной идентификации модели многофакторного оценивания // Тр. 6-го Междунар. молод. форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХIв». – Ч.2. – Харьков: Изд.-полигр. центр ХНУРЭ. – 2002. – С. 4 – 5.

 8. Булавин Д.А. О методе компараторной идентификации // Тр. 8-ой Междунар. конф. «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Харьков: Изд.-полигр. центр ХНУРЭ. -2002. – С. 167 – 169.

 9. Булавин Д.А. Идентификация структуры модели многофакторного оценивания с помощью метода генетических алгоритмов // Тр. Междунар. молод. науч. конф. «XXIХ Гагаринские чтения». – Том 7. – М.: Изд. «МАТИ» - Рос. гос. технол. ун-та им. К.Э. Циолковского. – 2003. – С.94 – 95.

 10. Булавин Д.А. Алгоритм решения задач компараторной идентификации с использованием генетических алгоритмов // Тр. 7-го Междунар. молод. форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХIв». – Харьков: Изд.-полигр. центр ХНУРЭ. – 2003. – С. 534.

 11. Петров Э.Г., Булавин Д.А. Применение методов Чебышевской точки и генетических алгоритмов для решения задач компараторной идентификации // Тр. 9-ой Междунар. конф. «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Харьков: Изд.-полигр. центр ХНУРЭ. -2003. – С. 421 – 422.

 12. Булавин Д.А., Варламов А.Е. Применение генетических алгоритмов в задачах многофакторного оценивания без учета весовых коэффициентов // Тр. Междунар. молод. науч. конф. «XXХ Гагаринские чтения». – Том 7. – М.: Изд. «МАТИ» - Рос. гос. технол. ун-та им. К.Э. Циолковского. – 2004. – С.163 – 164.

 13. Булавин Д.А., Варламов А.Е. Применение генетических алгоритмов и МГУА для решения задачи компараторной идентификации // Тр. Междунар. молод. науч. конф. «XXХ Гагаринские чтения». – Том 7. – М.: Изд. «МАТИ» - Рос. гос. технол. ун-та им. К.Э. Циолковского. – 2004. – С.178 – 179.

 14. Булавин Д.А., Варламов А.Е. Решение задач компараторной идентификации с использованием генетических алгоритмов и метода группового учета аргументов // Тр. 8-го Междунар. молод. форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХIв». – Харьков: Изд.-полигр. центр ХНУРЭ. – 2004. – С. 230.

 15. Булавин Д.А. Сравнение аксиоматических и нелинейных методов идентификации // Тр. 10-ой Междунар. конф. «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Харьков: Изд.-полигр. центр ХНУРЭ. -2004. – С. 44 – 45.