Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Скориніна Ольга Володимирівна. Когнітивний стиль як чинник розвитку пам'яті молодшого школяра: Дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2002. - 211арк. - Бібліогр.: арк.186-205.