Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Подгаєвський Святослав Георгійович. Клініко-біохімічна оцінка застосування препарату контрикал в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз ленень з супутнім хронічним бронхітом : дис... канд. мед. наук: 14.01.26 / АМН України; Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського. - К., 2006.Анотація до роботи:

Подгаєвський С.Г. Клініко-біохімічна оцінка застосування препарату контрикал в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень з супутнім хронічним бронхітом. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. – Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, Київ, 2006.

Робота присвячена вивченню впливу препарату контрикал на процеси запалення та стан системи сироваткових інгібіторів протеаз і протеолітичної активності сироватки крові в експерименті та у хворих на туберкульоз легень в поєднанні з хронічним бронхітом.

Доведено, що контрикал зменшує інтенсивність запальної реакції при експериментальному туберкульозі у гвінейських свинок, змінює клітинний склад гранульоми за рахунок збільшення кількості лімфоїдних клітин, запобігає утворенню постзапальної сполучної тканини, нормалізує загальну антитриптичну активність сироватки крові. Доведено, що застосування контрикалу у лікуванні туберкульозу з урахуванням його позитивного впливу на стан оксидантно-антиоксидантної системи крові, а також на стан системи сироваткових інгібіторів протеаз та протеолітичної активності сироватки крові сприяє підвищенню ефективності лікування хворих на туберкульоз легень.

У дисертації наведено нове вирішення актуальної задачі сучасної фтизіатрії щодо підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз легень в поєднанні з хронічним бронхітом завдяки використанню препарату контрикал, що у переважній більшості хворих проявляється скороченням термінів припинення бактеріовиділення і загоєння порожнин у легенях, зменшенням ступеня порушень функції зовнішнього дихання. В експериментальній моделі запального процесу доведена протизапальна дія контрикалу.

1. Перебіг туберкульозу легень в поєднанні з хронічним бронхітом та ефективність лікування хворих на цю недугу значною мірою визначаються станом оксидантно-антиоксидантної системи та протеолітичної системи сироватки крові. Дані, щодо протизапальної дії та позитивного впливу на процеси перекисного окислення ліпідів, загальну антитриптичну активність сироватки крові обумовлюють необхідність вивчення впливу контрикалу на перебіг поєднаного захворювання, стан біохімічних показників крові.

2. Контрикал зменшує інтенсивність запальної реакції при експериментальному туберкульозі у гвинійських свинок, змінює клітинний склад гранульоми за рахунок збільшення кількості лімфоїдних клітин, запобігає утворенню постзапальної сполучної тканини, нормалізує загальну антитриптичну активність сироватки крові.

3. Використання контрикалу в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень в поєднанні з хронічним бронхітом діє позитивно на оксидантно-антиоксидантну систему крові і процеси детоксикації, про що свідчить зниження вмісту гідроперекисів, перекисної резистентності еритроцитів, малонового діальдегіду, активності супероксиддисмутази і рівня молекул середньої маси в крові.

4. Контрикал значно зменшує напруженість протеолітичних процесів. Хіміотерапія в поєднанні з контрикалом нормалізує загальну антитриптичну активність, вміст альфа-2-макроглобуліну і загальну протеолітичну активність сироватки крові.

5. Курс контрикалу в поєднанні з протитуберкульозними препаратами у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень і з рецидивом процесу в поєднанні з хронічним бронхітом сприяє поліпшенню швидкісних показників (ПОШвид і МОШ75) вентиляційної здатності легень. Застосування протитуберкульозних препаратів без контрикалу в частині випадків не покращує вентиляційну здатність легень, а в деяких навіть спостерігається зниження окремих її показників (СОШ25-75, ПОШвид, МОШ75), особливо на начальному етапі лікування. Така ж закономірність встановлена і при лікуванні хворих на хронічні форми туберкульозу легень, але з менш вираженими різницями в групі осіб, які приймали та не приймали контрикал.

6. У хворих на туберкульоз легень з супутніми ХОЗЛ курс контрикалу незначно впливає на показники вентиляційної здатності легень. У хворих на туберкульоз з супутнім ХНБ після застосування курсу контрикалу підвищується ЖЄЛ, а також швидкісні показники: ФЖЄЛ, ОФВ1, ПОШвид, МОШ 25, що свідчить про покращення вентиляційної здатності легень.

7. Застосування контрикалу на тлі сучасних режимів хіміотерапії деструктивного туберкульозу легень сприяє підвищенню частоти (на 16,2 %) і скороченню строків на (1,6 + 0,1) міс загоєння каверн у хворих на вперше виявлений процес і рецидив, а також підвищує питому вагу випадків з мінімальними залишковими змінами в легенях.

8. Застосування контрикалу у хворих з хронічним перебігом туберкульозу легень стимулює забезпечені протитуберкульозними препаратами процеси загоєння каверн переважно шляхом рубцювання. Цей метод можливо використовувати в якості високоефективного патогенетичного засобу для лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень.

9. Контрикал може бути застосований при лікуванні хронічного бронхіту у хворих на туберкульоз і осіб з неактивними туберкульозними змінами в легенях. Ефективність лікування ХОЗЛ підвищувалась на 19,2 % при порівнянні з загальноприйнятими методиками лікування.