Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Липка Ольга Романівна. Християнство як чинник гуманізації особи в сучасному українському суспільстві : Дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 210арк. — Бібліогр.: арк. 190-210.Анотація до роботи:

Липка О.Р. Християнство як чинник гуманізації особи в сучасному українському суспільстві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної Академії Наук України, Київ, 2003.

Дисертація аналізує процес гуманізації особи під впливом християнської релігії в умовах сучасного українського суспільства. З’ясовано, що метою християнської гуманізації є святість, а засіб її досягнення – духовність. Прагнення людини поглиблювати свою духовність означає уподібнюватись до Христа. Уподібнення досягається через серце як центр духовності. Допомагає людині досягти стану духовного поєднання з Богом християнська спільнота, яка в сучасному українському суспільстві є особливим місцем гуманізації особи.

Публікації автора:

  1. Липка О. Зовнішній вияв релігійного досвіду та його роль в житті сучасної людини // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: філософія, економіка. – 2000. – №4. – С. 45-50.

  2. Липка О. Взаємодія релігійного та особистісного вдосконалення людини // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: філософія. – 2000. – №5. – С. 42-47.

  3. Липка О. Людина-особа в суспільстві. Філософська рефлексія // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: філософія. – 2001. – №6. – С. 64-68.

  4. Липка О. Проблема формування духовності особи в сучасному українському суспільстві // Українське релігієзнавство. – 2003. – №27. – С. 42-50.

  5. Липка О. Роздуми про ідеал святості на межі третього тисячоліття // Історія релігій в Україні. – Книга ІІ. – Львів: Логос, 2000. – С. 119-124.

  6. Липка О. Релігійність українського народу: минуле і сучасне // Історія релігій в Україні. – Книга ІІ. – Львів: Логос, 2001. – С. 173-178.

  7. Липка О. Святість як еталон християнської моральності (на прикладі життя св. Терези з Лізьє) // Християнство і мораль. Науковий збірник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С. 51-56.

  8. Липка О. Розуміння духовності сучасними західними богословами // Людина у світі духовної культури. – Частина 1. – Київ, 2002. – С. 27-29.

  9. Липка О. Християнський погляд на духовність // Історія релігій в Україні. – Книга ІІ. – Львів: Логос, 2002. – С. 400-405.

Анотація.