Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Филипчук Світлана Василівна. Християнські конфесії та партії християнського спрямування в суспільному житті незалежної України. : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Филипчук С.В. Християнські конфесії та партії християнського спрямування в суспільному житті незалежної України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Національний університет “Острозька академія”. – Острог, 2008.

У дисертації представлено результати комплексного історико-релігієзнавчого дослідження діяльності християнських конфесій та християнських партій незалежної України в період 1991 – 2007 рр. На значному джерельному матеріалі, частина якого вперше введена до наукового обігу, проаналізовано участь конфесій у суспільному житті, показана участь церков у парламентських та президентських виборах. Доведено, що суспільне життя незалежної України характеризується двома взаємопов’язаними тенденціями: глибокою політизацією церковної сфери та менш глибокою клерикалізацією політичної. Простежується процес становлення та діяльності партій християнського спрямування в сучасній Україні. У роботі з’ясовано причини невдачі цих організацій релігійного характеру. Окрема увага приділена аналізу громадянського виміру діяльності партій християнсько-демократичної ніші.

Публікації автора:

Статті в наукових фахових виданнях:

1. Филипчук С.В. Участь і роль українських християнських церков у президентських виборах 2004 року // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2005. – Випуск 6. – С. 65 – 71.

2. Филипчук С.В. Діяльність українських християнських конфесій через призму політичного життя країни (2005-2006 рр.) // Наукові записки НаУ “Острозька академія”. Історичні науки. – Острог: Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2007. – Випуск 8. – С. 379 – 389.

3. Филипчук С.В. Діяльність християнських партій сучасної України // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2007. – Випуск 11. – С. 263 – 275.

Статті та виступи на конференціях:

4. Филипчук С.В. Християнські партії у незалежній Україні // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 203 – 206.

5. Филипчук С.В. Сучасні християнські партії України: уроки, перспективи // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Львів: Логос, 2006. – Кн.ІІ. – С. 489 – 494.

6. Филипчук С.В. Суспільно-політична діяльність українських християнських конфесій у 2006 р. через призму їх соціального вчення // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Львів: Логос, 2007. – Кн. ІІ. – С. 435 – 443.

7. Филипчук С.В. Участь УПЦ МП та УПЦ КП у суспільно-політичних процесах України крізь призму церковних документів та богословських праць // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Львів: Логос, 2008. – Кн. ІІ. – С. 822 – 829.