Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Афоніна Олена Геннадіївна. Христологічна доктрина: філософсько-релігієзнавчий контекст : дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 193арк. — Бібліогр.: арк. 173-193.Анотація до роботи:

Афоніна О.Г. Христологічна доктрина: філософсько-релігієзнавчий контекст. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11. – релігієзнавство. Київський національний університет імені Т. Г. Шевченко (кафедра релігієзнавства). Київ, 2007.

Дисертація є комплексним філософсько-релігієзнавчим дослідженням христологічної доктрини як основи всього християнського віровчення з аналізом її інтерпретацій у різних конфесійних теоріях християнства та сучасного стану. Розроблена термінологічна база дослідження, окреслена семантика ключових термінів, застосованих у дисертації, з’ясована терміносистема христології. Проаналізовано теологічні інтерпретації христологічної доктрини в православ’ї, католицизмі й традиційному протестантизмі.

В українському релігієзнавстві здійснено дослідження трансформації базису християнського віровчення – христологічної доктрини – від моменту появи христологічних уявлень у новозавітні часи до часу перегляду їх в інших релігійних парадигмах. Особистість Ісуса Христа покладено в основу концептуальної системи загальнохристиянської парадигми. Дослідження христологічної доктрини в запропонованому контексті поглибило теоретичні засади філософсько-релігієзнавчого осмислення християнського віровчення.

Публікації автора:

1. Афоніна О.Г. Особливості формування догматичних положень християнства в епоху Вселенських Соборів // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень: Матеріали міжнародної наукової конференції «Людина – Світ – Культура». – К., 2004. – С. 599 – 600.

2. Афоніна О.Г. Тенденції розвитку христології у східнохристиянській традиції // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету-2005»: Матеріали доповідей та виступів. – К., 2005. – Ч. 4. – С. 54 – 55.

3. Афоніна О.Г. Розвиток христологічних міркувань в донікейський період // Дні науки філософського факультету-2006: Міжнародна наукова конференція: Матеріали доповідей та виступів. – К., 2006. – Ч.3. – С.105 – 106.

4. Афоніна О.Г. Розвиток христології в східнохристиянській традиції // Філософія, культура, життя: Міжвузівський збірник наукових праць: Спеціальний випуск. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 236 – 237.

5. Афоніна О.Г. Іпостасна єдність двох природ в контексті христології // Культура і сучасність: Альманах. – К, 2006. – № 2. – С. 44 – 49.

6. Афоніна О.Г. Значення халкідонського оросу в світлі рішень VII Вселенського Собору // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2006. – № 4. – С. 36 – 40.

7. Афоніна О.Г. Філософсько-релігієзнавчий аналіз христологічної доктрини в східнохристиянській традиції // Мультиверсум: Філософський альманах. – К., 2006. – Вип. 59. – С. 180 – 189.

8. Афоніна О.Г. Монофелітство на Сході і Заході перед VI Вселенським собором // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К.,2005. - № 10 (23). – С. 42 – 49.

9. Афоніна О.Г. Значення вчення про особистість в контексті дослідження христологічної доктрини // Дні науки філософського факультету-2007: Міжнародна наук. конф.: Матеріали доповідей та виступів. – К., 2007. – Ч.7. – С. 117 – 118.