Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Ковалик Павло Андрійович. Хорове виконавство як феномен творчої взаємодії (з досвіду Київської хорової школи): Дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. - К., 2002. - 159арк. - Бібліогр.: арк. 143-159.Анотація до роботи:

Ковалик Павло Андрійович. Хорове виконавство як феномен творчої взаємодії (з досвіду Київської хорової школи).— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17. 00. 03 – Музичне мистецтво. – Національна музична академія України імені П.І.Чайковського, Київ, 2002.

Дисертація присвячена дослідженню Київської хорової школи хорового виконавства як масштабного художнього феномену вітчизняної художньої культури. У ній розкриваються типологічні ознаки школи (усталені механізми спадкоємності і наступності, творчості і навчання, нормативності і новаторства, таке інше) та їх уособлення у конкретному досвіді. Пропонується двопланова проекція вивчення цього специфічного музичного явища: історико-культорологічна, що включає місткі соціально-політичні й музично-естетичні контексти формування названої школи та творчо-професійна, яка передбачає заглиблення у “мікросвіт” творчої спрямованості і взаємодії суб’єктів хорової діяльності. Визначено складові майстерності хорового виконавства представників Київської школи. Всебічно охарактеризовано різновиди способів творчої взаємодії як диригента з хоровим колективом, так і педагога з учнем в класі хорового диригування.

Публікації автора:

  1. Творча спрямованість диригентсько-хорової підготовки студентів НМАУ //Українське музикознавство. - Вип. 29. - К.: НМАУ ім. П.І.Чайков-ського, 2000. - С.32-38.

  1. Деякі питання розвитку професійної освіти хорового диригента (на матеріалі НМАУ) //Проблеми загальної і професійної педагогіки: Зб. наук. праць. – Харків: Видав-во Каравела, 2000. - С. 43-49.

  2. Передумови та становлення диригентсько-хорової освіти в Київській консерваторії. //Соціально-педагогічні аспекти професійного навчання: Зб. наук. праць. – К., Науковий світ, 2002. - С. 42-49.

  3. До проблеми виконавської майстерності хормейстера. //Культура і мистецтво у сучасному світі: Наукові нотатки.. - Вип. 3. – К.: КНУКіМ, 2002. - С. 33-37.

  4. З історії музичного виховання в Україні. Серія: Музика. - Вип. 2 – К., 1993. - 15 с. (у співавторстві).

  5. Практична спрямованість підготовки керівника дитячого хорового колективу //Наукові нотатки. - К.: НПУ, 2000. - Ч.3.- С.60-66.

  6. Музично-педагогічна діяльність М.Д.Леонтовича та її роль у сучасній системі мистецької освіти //Теорія і методика мистецької освіти: Зб. наук. праць. - Вип. 1 – К.: НПУ, 2001.- С. 165-173.