Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Рибак Олена Анатоліївна. Хасидизм як вияв реформаційних процесів в іудаїзмі на території Російської імперії в середині XVIII – на початку XX сторіччя. : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Рибак О. А. Хасидизм як вияв реформаційних процесів в іудаїзмі на території Російської імперії в середині XVIII – на початку XX сторіччя. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди Національної академії наук України, Київ, 2008.

Дисертація висвітлює реформаційні процеси в іудаїзмі, що відбувалися на території Російської імперії в середині XVIII – на початку XX сторіччя. Складна політично-економічна ситуація та духовний занепад в іудействі, викликані зовнішніми причинами, призвели до поширення месіанських рухів, а пізніше і до виникнення нової релігійної течії – хасидизму. Хасидизм, реформувавши зовнішній бік релігії та демократизувавши її, швидко охопив територію межі осілості та поширився за її кордони. Поступово, однак, на більшості територій він перетворився на цадикізм – обожнювання цадика і регресивну силу в іудействі. Боротьба хасидів з їх противниками міснагідами за домінування в єврейській спільноті закінчилась перемогою хасидизму та руйнацією традиційної єврейської общини. Цей процес був поглиблений асиміляторською політикою царського уряду щодо іудеїв, підтриманою представниками єврейського просвітницького руху Гаскала. Так хасидизм, виступивши спочатку як суто релігійний реформаційний рух, призвів до руйнації традиційної єврейської спільноти.

Публікації автора:

  1. Рибак О. Становлення і розвиток вчення хасидизму в Україні // Українське релігієзнавство. – К., 2000. - № 15. – с. 43 – 50.

  2. Рибак О. Концепція раннього хасидизму: витоки та розвиток // Українське релігієзнавство. – К., 2002. - № 22. – с. 54 – 61.

  3. Рибак О. Основні напрями хасидизму та особливості їх розвитку // Українське релігієзнавство. – К., 2007. - № 44. – с. 294 – 303.

  4. Рибак О. А. Розвиток теорії цадикізму в хасидизмі з середини XVIII до початку ХХ ст. // Проблеми історії України. Факти, судження, пошуки. Збірник наукових праць. – К., 2005. – с. 234 – 242.

  5. Рибак О. Царське самодержавство та українці і євреї у XVII – XIX ст. // Українознавство. – К., 2006. - № 4. – с. 155 – 159.

  6. Рыбак Елена. Из истории хасидизма. По документам Государственного архива Киевской области (ГАКО) // Девятые запорожские еврейские чтения. – Запорожье, 2005. – с. 33 – 37.

  7. Рыбак Е. Взаимоотношения хасидов с властями Российской империи в конце XVIII – в ХIX вв. (на основе архивных материалов) // Десятые запорожские еврейские чтения. – Запорожье, 2006. – с. 114 – 119.

  8. Рибак О. А. Єврейський просвітницький рух Гаскала та хасидизм в Російській імперії в другій половині ХІХ ст. // Одиннадцатые запорожские еврейские чтения. – Запорожье, 2007.