Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Петрик Валентина Василівна. Категорія інструменталізму в музичній творчості (на прикладі домрового мистецтва) : Дис... канд. наук: 17.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Петрик В.В. Категорія інструменталізму в музичній творчості (на прикладі домрового мистецтва). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. – Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової. – Одеса, 2009.

Дисертація присвячена вивченню категорії інструменталізму музичної творчості як цілісної проблеми музикознавства з визначенням відповідного термінологічного апарату. Серед провідних концепційних питань дослідження виділяються питання про специфіку інструменталізму домрової творчості як пов’язану зі стилістичною основою виконавського репертуару, про виконавський слух, виконавські інтонування та гру як складові теорії домрового виконавства.

Підкреслюється принципова важливість визначення специфічних аспектів мислення музиканта-інструменталіста (як інструменталізму у розширювальному сенсі) та дієвість параметрів художньої речовості домри як стилістичного фактора музичного виконавства.

Особлива увага приділяється вивченню специфічних прийомів домрової гри з позиції виразовості звучання інструмента. Запроваджується поняття «вторинної кантилени» домрового звучання у порівнянні з мелодійною експресією смичкових. Визначаються стилістично-специфічні ознаки виразовості домрової гри за матеріалами аналізу перекладень для домри класики італійського інструменталізму XVIII-XX століть та оригінальних домрових композицій В. Підгорного, С. Губайдуліної, В. Івка, М. Стецюна, А. Білошицького та інших авторів.