Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політичні проблеми міжнародних відносин і глобального розвитку


Богатирець Валентина Вікторівна. Канадська багатокультурність: політичний досвід і суспільна практика (національний і глобальний виміри) : Дис... канд. наук: 23.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Богатирець В.В. „Канадська багатокультурність: політичний досвід і суспільна практика (національний і глобальний виміри)”. – Рукопис (216 стор.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007.

У дисертації вперше в українській політичній науці здійснено комплексний аналіз формування та здійснення політики багатокультурності у Канаді, її політичного досвіду та суспільної практики (у національному та глобальному вимірах). Систематизовано основні підходи до явища багатокультурності, її закономірностей та практичних завдань. Проаналізовано основні етапи формування концепту багатокультурності, його характерних рис та варіативності у Канаді. Визначено головні чинники, що вплинули на еволюцію канадської політики багатокультурності, обґрунтовано визначальний вплив квебекської проблеми на процес формування політики держави. Висвітлено незаперечно позитивні сторони канадської національної ідеї „єдності у розмаїтті”, яка знаходить своє віддзеркалення в складних етнополітичних процесах об’єднаної Європи. Досліджено зростання етнокультурної „мозаїчності” та інтенсифікацію процесу „канадизації” населення і усвідомлення ним своєї етнокультурної єдності у сучасних умовах глобалізації.

Публікації автора:

1. Богатирець В.В. Федеральна політика багатокультурності та українська спільнота Канади // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Зб. наук. статей. – Чернівці: Рута, 2002. – Т. 9. – C. 137-145.

2. Богатирець В.В. Канадська багатокультурність і квебекська проблема // Держава і право: Зб. наук. праць: юридичні і політичні науки. – К: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – Вип. 21. – C. 648-653.

3. Богатирець В.В. Квебекське питання у вирі канадської багатокультурності // Буковинський журнал. – 2003. – № 2. – С. 129-133.

4. Богатирець В.В. Концепт багатокультурності Канади // Буковинський журнал. – 2005. – № 1.– С. 114-125.

5. Богатирець В.В. Концептуальні підходи до дослідження канадського федералізму // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Зб. наук.статей. – Чернівці: Рута, 2006. – Т. 12-13. – С.74-79.

6. Богатирець В.В. Еволюція виникнення політики багатокультурності у Канаді // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 2. – C. 167-175.

7. Богатирець В.В. Культурний плюралізм: ідеологічні, правові засади та українські реалії // Форум: суспільно-політичний журнал. Україна і світ: моральний досвід і прагматики інтересів. – Чернівці: Золоті литаври, 2006. – С. 63-68.

8. Богатирець В.В. Українські канадці в русі за утвердження нового політичного мислення у міжнародних відносинах // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р., Чернівці, 2006. – Т. 2: Всесвітня історія. Спеціальні історичні дисципліни. Політологія. Міжнародні відносини. – С. 271-273.

9. Богатирець В.В. Вплив канадського політичного досвіду у царині міжетнічних відносин на розв’язання етнічних конфліктів у Європі // Материалы ІІІ Межднародной научно-практической конференции „Научное пространство Европы – 2007”.– Том 6: Право. Политология. Философия. Государственное управление. – Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – С. 70-73.

10. Bohatyrets V. The Aspect of Quebec Problem in the Context of the Canadian Multiculturalism // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції „Науковий потенціал світу 2004”. – Т. 30: Історія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – 60 с. – С. 3-5.