Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Ліманська Ольга Вікторівна. Календарне свято як складова української обря-дової культури (на матеріалі Слобожанщини) : Дис... канд. наук: 26.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Ліманська О.В. Календарне свято як складова української обрядової культури (на матеріалі Слобожанщини). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство). – Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ, 2008.

На підставі аналізу компонентів традиційної календарної обрядовості жителів Слобожанщини - звичаїв, обрядів, пісень, танців, народних ігор тощо, історіографії спеціальних літературних джерел у дисертації досліджується еволюція обрядової культури календарних українських свят Слобожанщини. Тенденції і закономірності формування календарних українських свят Слобожанщини розглядаються в тісному зв’язку з історичним розвитком основних атрибутивних елементів святково-обрядової слобожанської традиції.

У роботі розкрито культурно-історичні аспекти трансформації традиційних календарних свят та з’ясовано роль фольклорно-етнографічних колективів Слобожанщини у збереженні та популяризації календарних свят і обрядів.