Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Теплофізика та молекулярна фізика


112. Дорошенко Ірина Юріївна. К-структура рідких одноатомних спиртів з даних коливальної спектроскопії: дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. , табл. - Бібліогр.: с. 13.Анотація до роботи:

Дорошенко І.Ю. К-структура рідких одноатомних спиртів з даних коливальної спектроскопії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

Дисертаційна робота присвячена з’ясуванню особливостей структури рідких одноатомних спиртів (метанолу та етанолу), визначенню фізичних параметрів асоціатів, що утворюють цю структуру, та характеру коливальної релаксації в них.

Виконано квантово-хімічне моделювання асоціатів, що утворюють структуру рідкого метанолу, розраховано їх оптимальну просторову будову, енергетичні та електричні параметри. Визначено, що структура рідкого метанолу утворена переважно циклічними тримерами та тетрамерами.

Вивчено зміни в геометрії молекул метанолу, що виникають при їх об’єднанні в кластери. З’ясовано, що найбільшого впливу зазнає довжина водневого зв’язку: вона неухильно зменшується із збільшенням кількості молекул в асоціаті.

Досліджено контури смуг КР у метанолі та етанолі в температурному діапазоні існування конденсованої фази (160 – 340 К). Зафіксовано стабільність К-структури рідких одноатомних спиртів в дослідженому діапазоні температур.

Проведено кореляційний аналіз спектрів КР метанолу та розраховано час коливальної релаксації. Обґрунтовано гіпотезу про те, що розширення коливальних смуг обумовлене дисоціацією водневих зв’язків між молекулами спирту.

Публікації автора:

  1. Doroshenko І. Yu., Lizengevych О. І., Pogorelov V. E., Savransky L. I. Associates of methanol molecules: quantum-chemical calculations and vibrational spectra // Ukr. J. Phys. – 2004. – V. 49, № 6. – P. 540 – 544.

  2. Дорошенко І. Ю., Лізенгевич О. І., Погорелов В. Є., Савранський Л. I. Прояв структури кластерів рідкого метанолу в спектрах комбінаційного розсіяння // Вісник Київського університету, cерія фізико-математичні науки. – 2004. – вип.1. – C. 394 – 398.

  3. Bulavin L., Doroshenko I., Lizengevyich O., Pogorelov V., Savransky L., Veretennikov O. Raman study of molecular associations in methanol // Proceedings of SPIE. – 2004. – v. 5507. – P. 138-142.

  4. Адаменко І.І., Мороз К.О., Дорошенко І.Ю., Маркуця С.О., Прилуцький Ю.І. Вплив тиску на рівноважні властивості розчину фулерену С60. // Вісник Київського університету, cерія фізико-математичні науки. – 2001. – вип.1. – C. 390–395.

  5. Pogorelov V., Bulavin L., Doroshenko I., Fesjun O., Veretennikov O. The structure of liquid alcohols and the temperature dependence of vibrational bandwidth // Journal of Molecular Structure. – 2004. – V.708, № 1–3. – Р. 61-65.

  6. Bulavin L., Pogorelov V., Lizengevich A., Savranskij L., Veretennikov A. and Doroshenko I. Raman spectra and intermolecular interactions in alcohols // 5th Liquid Matter Conference of the European Physical Society. – Konstanz (Germany). – 2002.– V. 26F. – P.83.

  7. Pogorelov V., Savransky L., Lizengevich O., Doroshenko I., Veretennikov O. Molecular association in methanol // XVI International School-Seminar "Spectroscopy of molecules and crystals". – Sevastopol (Ukraine). – 2003. – P.200.

  8. Bulavin L.A., Pogorelov V.Ye., Lizengevich O.I., Doroshenko I.Yu., Savransky L.I., Veretennikov O.M., Fesjun O.V. Relaxation processes in alcohol // 2nd International Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problems". – Kyiv (Ukraine). – 2003. – P.110.

  9. Doroshenko I.Yu., Pogorelov V.Ye., Lizengevich O.I., Savransky L., Fesjun O. Raman study of molecular associations in liquid alcohol // Scientific works of Fourth International Young Scientists Conference "Problems of Optics and High Technology Material Science". – Kyiv (Ukraine). – 2003. – P.10.

  10. Pogorelov V., Doroshenko I., Bulavin L., Fesjun O., Lizengevich O., Savransky L., Veretennikov O. Dynamical structure of liquid alcohols and dephasing of intermolecular vibrations // International symposium on molecular spectroscopy. - Columbus, Ohio State University (USA). – 2004. – P.140.