Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Луніна Ганна Євгеніївна. Ярмаркове дійство в творчості російських композиторів: Образність. Драматургія : Дис... канд. наук: 17.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Луніна Г. Є. Ярмаркове дійство в творчості російських композиторів: Образність. Драматургія. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. – Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Міністерства культури і туризму України, Київ, 2009.

Ярмарок – яскраве, самобутнє явище, що характеризується специфічною звуковою культурою й структурно-композиційною драматургією і є однією з найпопулярніших тем у мистецтві, яка мала втілення в різних його видах – живопису, музиці, літературі, скульптурі, театральній драматургії. Традиція втілення ярмаркової образності в російській музиці охоплює в цілому майже два з половиною сторіччя, починаючи від популярних одноактних народно-побутових інтермедій, дивертисментів і водевілів кінця XVІІІ– поч. XІX cт.

У дисертації обґрунтовуються кілька важливих тез, що дозволяють "откорегувати" стериотипний погляд на ярмарок як на суто прагматичний грошово-економічний захід і розглянути його з різних ракурсів. По-перше, постулюється думка про те, що ярмарок – це синкретичне дійство, засноване на торгово-трудовому й розважальному аспектах. По-друге, аргументується теза про те, що ярмарок є обрядово-ритуалізованим "святом карнавального типу" (М. Бахтін). Подібне твердження робиться на підставі порівняльного аналізу карнавалу і ярмарку, який дає можливість визначити спільні й відмінні риси зовнішнього і типологічного параметрів цих двох явищ. Однак, при певній подібності до карнавалу, ярмарок залишається самостійним культурним артефактом із специфічними, іманентними властивостями. По-третє, розглядається звуковий світ ярмарку й докладно описується кожна сфера його трикомпонентної звукової структури – шумова, музична і проспівано-лексична. Кожна звукосфера „дешифрується” з позицій ритуально-знакової карнавалізованої природи ярмаркового дійства.

Аргументація висновків здійснюється на конкретних музичних зразках. На прикладі ярмаркових сцен творів В. Пашкевича, О. Сєрова, М. Мусоргського, М. Римського-Корсакова, І. Стравинського визначаються сутнісні особливості (структурні, композиційні, драматургічні) музичного прочитання ярмарку кожним з композиторів. В роботі розкривається картина засвоєння "ярмаркового інструментарію" і простежується лінія спадкоємності в розкритті різних сторін ярмаркового дійства у процесі розвитку російського професійного музичного мистецтва.

Публікації автора:

1. Лунина А. Е. Принципы киномонтажа в «Петрушке» И. Стравинского / А. Е. Лунина // Київське музикознавство : зб. ст. / НМАУ ім. П. І. Чайковського; КДВМУ ім. Р. М. Глієра. – К., 2002. – Вип. 8. – С. 120-128.

2. Лунина А. Е. „Вражья сила” А. Серова – взгляд в будущее (предтеча „Петрушки” И. Стравинского) / А. Е. Лунина // Київське музикознавство : зб. ст. / НМАУ ім. П. І. Чайковського; КДВМУ ім. Р. М. Глієра. – К., 2003. – Вип. 10. – С. 144-149.

3. Луніна Г. Є. Сцена Торгу в опері Пашкевича – Матинського „Санкт-Петербурзький гостиний двір” та звуковий світ ярмарку / А. Є. Луніна // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Історія музики: нові факти та інтерпретації / НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К., 2004. – Вип. 42. – С. 81-91.

4. Лунина А. Е. Карнавальный антимир в опере «Вражья сила» А. Н. Серова / А. Е.Лунина // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Історія музики: концепції, інтерпретації, документи. – К., 2005. – Вип. 45. – С. 60-73.

5. Лунина А. Е. Ярмарочно-карнавальные мотивы и их воплощение в «Сорочинской ярмарке» М. П. Мусоргского / А.Е.Лунина // Київське музикознавство: зб. ст. / НМАУ ім. П. І. Чайковського; КДВМУ ім. Р. М. Глієра. – К., 2005. – Вип. 17. – С. 16-24.

6. Лунина А. Е. „Карнавально-балаганный» мир Ярмарки в «Петрушке» И. Стравинского / А. Е. Лунина // Київське музикознавство : зб. ст. / НМАУ ім. П. І. Чайковського; КДВМУ ім. Р. М. Глієра. – К., 2006. – Вип. 19. – С. 215-222.

7. Лунина А. Е. Звуко-сюжетная поэтика украинской ярмарки: хоровой концерт «Ярмарка Владимира Зубицкого / А. Е.Лунина // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство : зб. ст. / НМАУ ім. П. І. Чайковського; КДВМУ ім. Р. М. Глієра. – К., 2006. – Вип. 20. – С. 148-162.

8. Лунина А. Е. „Лимож” М. Мусоргского – „Бабин торжок” Г. Сасько: ярмарочные параллели / А. Е. Лунина // Київське музикознавство : зб. ст. / НМАУ ім. П. І. Чайковського; КДВМУ ім. Р. М. Глієра. – К., 2007. – Вип. 22. – С. 218-227.

9. Лунина А. Е. Пограничное пространство „Лиможа” в панораме „Картинок с выставки” М. Мусоргського / А. Е. Лунина // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство : зб. ст. / НМАУ ім. П. І. Чайковського; КДВМУ ім. Р. М. Глієра. – К., 2007. – Вип. 23. – С. 89-103.

10. Лунина А. Е. Звукомир ярмарочного хронотопа: специфика образности и структурной композиции действа-празднества / А. Е. Лунина // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство : зб. ст. / НМАУ ім. П. І. Чайковського; КДВМУ ім. Р. М. Глієра. – К., 2007. – Вип. 25. – С. 34-55.