Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Олімпійський і професійний спорт


Римар Ольга Василівна. Історико-соціальні аспекти розвитку параолімпійського руху в Україні : Дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Львівський держ. ін-т фізичної культури. — Л., 2002. — 217арк. — Бібліогр.: арк. 167-185.Анотація до роботи:

Римар О.В. Історико-соціальні аспекти розвитку параолімпійського руху в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт. – Львівський державний інститут фізичної культури, Львів, 2002 рік.

Дисертація присвячена актуальним проблемам розвитку параолімпійського спорту. Розглянуто роль і значення параолімпійського руху в системі міжнародного спорту, зокрема проаналізовано передумови зародження інвалідного спорту, генезу зародження Параолімпійських ігор, особливості проведення різноманітних міжнародних спортивних змагань серед неповносправних осіб (літні, зимові Параолімпійські ігри, Дефлімпійські ігри, Спеціальні Олімпіади).

У роботі представлено організаційну структуру параолімпійського руху. Дано характеристику діяльності міжнародних спортивних організацій інвалідів, Міжнародного параолімпійського комітету, проаналізовано зміст спортивної програми Параолімпійських ігор.

На основі всебічного аналізу сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури, даних інформаційної мережі “Інтернет”, статистичних матеріалів, результатів бесід, інтерв’ю керівників вітчизняного параолімпійського руху узагальнено історико-соціальні аспекти функціонування спортивного руху неповносправних в Україні.

1. Всебічний аналіз доступної наукової, науково-методичної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів дає підстави стверджувати, що проблематика параолімпійського руху в сучасній українській науково-методичній літературі, незважаючи на бурхливий розвиток вітчизняного інвалідного спорту, висвітлена недостатньо. Бракує ґрунтовних джерел з історії зародження і розвитку міжнародного параолімпійського руху та спортивного руху неповносправних в Україні, наукових праць, у яких би висвітлювалися ідейно-філософські, організаційні, медико-соціальні та інші гуманітарні аспекти параолімпійського руху, теоретико-методологічних розробок щодо методики спортивного тренування в окремих видах інвалідного спорту.

2. Параолімпійський рух сьогодні є важливою складовою міжнародного спорту, важливим чинником забезпечення соціальної адаптації інвалідів у суспільстві, підтримки впевненості та віри неповносправних у власні можливості тощо. Параолімпійський спорт сприяє оптимізації фізичного, психічного, морального стану інвалідів.

У системі міжнародного спорту неповносправних передбачено проведення змагань для осіб таких нозологій: з вадами зору, слуху та мови, розумового розвитку, із церебральним паралічем, з ампутованими кінцівками, з пошкодженнями хребта й спинного мозку. Для кожної з цих груп інвалідностей проводяться комплексні міжнародні ігри, світові та регіональні чемпіонати, серед яких найвагомішими є: зимові та літні Параолімпійські ігри, Міжнародні ігри Спеціальної Олімпіади, Всесвітні ігри глухих (Дефлімпійські ігри).

Одне з чільних місць у системі міжнародного спорту посідають Параолімпійські ігри. Ці змагання з року в рік набувають неабиякої міжнародної популярності та інтересу з боку світової громадськості. В останні десятиліття спостерігається виразна тенденція зростання темпів розвитку кількісних та якісних показників у їх проведенні: розширюється географія проведення змагань, збільшується кількість країн-учасниць, спортсменів, нозологій спортсменів-учасників, кількість видів спорту. Так, кількість спортсменів-учасників Параолімпійських ігор зросла більш як у десять разів (на перших Параолімпійських іграх у 1960 році (Рим, Італія) змагалося 360 спортсменів, на Параолімпійських іграх у 2000 році (Сідней, Австралія) – 3824 спортсмена); представництво країн зросло у 5 разів (у других Параолімпійських іграх у 1964 році (Токіо, Японія) взяло участь 22 країни, у 2000 році (Сідней, Австралія) – 125); втричі збільшилася кількість видів спорту у програмі змагань (на перших Параолімпійських іграх (Рим, Італія) програма змагань складалася з 6 видів спорту, у 2000 році (Сідней, Австралія) – з 18).

3. Сьогодні в міжнародному інвалідному русі функціонує сім міжнародних організацій, які здійснюють керівництво спортом певної групи інвалідності. Найвищим органом параолімпійського руху є Міжнародний параолімпійський комітет, під юрисдикцією якого діють чотири міжнародні федерації:

Міжнародна Сток-Мандевільска федерація спорту на візках – здійснює керівництво спорту осіб на візках із пошкодженнями хребта і спинного мозку (утворена у 1952 році);

Міжнародна спортивна організація інвалідів - керує розвитком спорту осіб з ампутованими кінцівками та іншими порушеннями органів руху (утворена у 1964 році);

Міжнародна асоціація спорту та рекреації осіб із церебральним паралічем - керує розвитком спорту осіб із церебральним паралічем (утворена у 1978 році);

Міжнародна асоціація спорту сліпих - керує розвитком спорту осіб із вадами зору (утворена у 1980 році).

Окрім цих федерацій, на міжнародному рівні діють:

Міжнародний спортивний комітет глухих – здійснює керівництво спорту осіб із вадами слуху (створений у 1924 році);

Міжнародна організація Спеціальних Олімпіад - керує розвитком спорту осіб із вадами розумового розвитку (утворена у 1968 році);

Міжнародна асоціація спорту осіб з вадами розумового розвитку - керує розвитком спорту осіб із вадами розумового розвитку (утворена у 1986 році).

Міжнародний Параолімпійський комітет координує діяльність міжнародних федерацій і забезпечує проведення Параолімпійських ігор, а також тісно співпрацює з Міжнародним Олімпійським комітетом та іншими міжнародними спортивними організаціями та федераціями.

Структуру Міжнародного параолімпійського комітету складають Національні параолімпійські комітети та Національні організації неповносправних (Національні контактні агенства).

4. Керівництво фізкультурно-реабілітаційною та спортивною роботою інвалідів в Україні здійснює Український центр фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”, у підпорядкуванні якого діють 27 регіональних центрів, 61 їх відділення в областях, в АР Крим, містах Києві та Севастополі, 26 дитячо-юнацьких спортивних шкіл для дітей-інвалідів, 112 фізкультурно-оздоровчих клубів, а також спеціалізовані дитячо-юнацькі школи інвалідів параолімпійського резерву.

За формування національних збірних команд спортсменів-інвалідів України, підготовку і участь їх у Параолімпійських іграх, Спеціальних Олімпіадах, Всесвітніх іграх глухих, чемпіонатах світу та Європи відповідає утворений у 1992 році Національний комітет спорту інвалідів України. Цей комітет об’єднує чотири національні федерації спорту інвалідів:

Всеукраїнську спортивну федерацію інвалідів із порушеннями опорно-рухового апарату (утворено у 1992 році);

Всеукраїнську спортивну федерацію глухих (утворено у 1992 році);

Всеукраїнську спортивну федерацію незрячих (утворено у 1992 році);

Всеукраїнську спортивну федерацію інвалідів із вадами розумового та фізичного розвитку (утворено у 1993 році).

5. Одними з перших спортивних федерацій для неповносправних в Україні були створені на початку 30-х років ХХ століття Українське товариство глухих (УТОГ) та Українське товариство сліпих (УТОС). На ці організації покладалися обов’язки щодо підготовки, формування та участі українських спортивних команд у всесоюзних та міжнародних змаганнях. З 1957 року глухі українські атлети у складі збірної команди СРСР вперше беруть участь у Всесвітніх іграх глухих, а у 1960 році незрячі українські спортсмени в складі СРСР дебютували на Міжнародних шахових олімпіадах.

Спортсмени-інваліди України у складі збірної команди СРСР вперше виступили у Параолімпійських іграх у Сеулі (1988 р.). Національні збірні спортсменів-інвалідів України успішно виступають з 1992 року самостійними командами на міжнародній спортивній арені. Українські спортсмени-інваліди на чотирьох Параолімпійських іграх в період з 1996 по 2002 р. вибороли загалом 65 медалей, з них 7 золотих, 32 срібних та 26 бронзових.

Щорічно в Україні проводяться понад 200 чемпіонатів, першостей та кубків із 17 видів спорту серед інвалідів із вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату та інтелекту; проводяться змагання щорічної Спартакіади серед дітей-інвалідів.

З активізацією демократичних процесів, гуманізацією українського суспільства спорт неповносправних посідає важливе місце в соціальній адаптації цієї категорії людей. Це, зокрема, знайшло своє відображення у цілій низці Законів України та інших державних програмно-нормативних документах.

6. В процесі роботи узагальнено історичний досвід, тенденції, традиції розвитку параолімпійського руху, що свідчить про розширення спектру використання засобів спорту у фізкультурно-спортивній та оздоровчо-рекреаційній діяльності серед неповносправних.

В умовах розбудови національної системи фізичної культури і спорту потреба подальшого широкого та всебічного залучення інвалідів до активних занять фізичними вправами розширюватиметься і набуватиме першочергового значення в процесах соціалізації неповносправних.

Публікації автора:

 1. Римар О.В. Спорт неповносправних: історія та сучасність. - Львів, 2001. – 56 с.

 2. Римар О. Особливості діяльності Міжнародного параолімпійського комітету // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць за ред. С.С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2002. - №4. – С. 47-51.

 3. Римар О. Організаційні засади розвитку інвалідного спорту в Україні // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту: У 2-х т. – Львів: ЛДІФК, 2002. - Вип. 6. – Т.1. - С.114-119.

 4. Римар О. Історико-методологічні аспекти організації і проведення Спеціальних Олімпіад (Special Olympics) // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць під ред. С.С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2001. - №25. – С. 10-15.

 5. Римар О. Особливості утворення та розвитку організаційних структур параолімпійського руху // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фізичної культури та спорту: У 2-х т. – Львів: ЛДІФК, 2001. - Вип. 5. – Т.1. - С.156-159.

 6. Римар О. Особливості проведення міжнародних спортивних змагань серед неповносправних осіб // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фізичної культури та спорту. – Львів: ЛДІФК, 2000. - Вип. 4. - С.84-85.

 7. Копій О.В. Історичні особливості розвитку спорту серед інвалідів // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. трудов под ред. С.С. Ермакова. – Харьков: ХХПИ, 1999. - №3. – С. 31-34.

 8. Рымар О. Особенности зарождения, формирования и перспективы развития параолимпийского спорта в Украине // Олимпийский спорт и спорт для всех: Тез. V Междунар. науч. конгр. – Минск: БГАФК, 2001. – С. 172.

 9. Вацеба О.М., Копий О.В. Особенности развития параолимпийского движения в Украине // Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды: Материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. преподавателей, тренеров, аспирантов, студентов, посвящ. 50-летию ф-та физ. культуры Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. – Гомель, 1999. – С. 85-87.

 10. Копій О. Характеристика роботи Українського центру інвалідного спорту “Інваспорт” та особливості його діяльності на Львівщині // Молодіжні проблеми в Україні: стан та шляхи вирішення: Зб. наук.-метод. статей. – Львів: ЛДІФК, 1997. – С. 85-88.

 11. Римар О. Порівняльний аналіз знань молодших школярів про олімпійський та параолімпійський рухи // Актуальні проблеми підготовки спеціалістів в галузі фізичної культури і спорту: Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 96.

 12. Вацеба О.М., Копій О.В. Особливості розвитку параолімпійського руху в Україні // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Зб. наук. праць. – Рівне: Ліста, 1999. – С. 47-51.

 13. Римар О.