Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


76. Кравченко Дмитро Григорович. Історична свідомість української молоді: проблеми формування в трансформаційному суспільстві (соціально-філософський аналіз): дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Інститут вищої освіти АПН України. - К., 2004.Анотація до роботи:

Кравченко Д.Г. “Історична свідомість української молоді: проблеми формування в трансформаційному суспільстві (соціально-філософський аналіз)”- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук із спеціальності – 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії. Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України, Київ, 2004 р.

У дисертації досліджено феномен історичної свідомості молоді в сучасному українському трансформаційному суспільстві. Історична свідомість розглядається в ній як відносно самостійна складова суспільної свідомості людини, й як така, з одного боку, має загальні характеристики останньої, з другого, свої власні якісні характеристики, обумовлені специфікою осмислення історичного процесу, усвідомлення його суті, перебігу подій, традицій, ідей та історичних теорій. В дисертації аналізуються конкретні складові історичної свідомості української молоді (пам'ять, домінуючі оцінки минулого, мотивація діяльності, ставлення до традицій тощо). Здійснена спроба наукової оцінки якості цього феномену в сучасних умовах; визначені головні суперечності, фактори та джерела розвитку історичної свідомості сучасної української молоді; проаналізовано можливості цілеспрямованого впливу на цей процес засобами науки, освіти та виховання; виявлено шляхи підвищення ефективності сучасної історичної освіти; визначено можливості виховання історичної свідомості молоді в позаурочний час, роль і завдання в цьому засобів масової інформації та інститутів культури.