Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Недзельський Костянтин Казимирович. Історіософія релігії Івана Огієнка (митрополита Іларіона): дисертація канд. філос. наук: 09.00.11 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Недзельський К.К. Історіософія релігії Івана Огієнка (митрополита Іларіона). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за фахом 09.00.11 -релігієзнавство. Інститут філософії імені Г.С.Сковороди Національної Академії наук України, Київ, 2003.

Дисертація є цілісним історіософським релігієзнавчим дослідженням духовної і творчої спадщини Івана Огієнка (митрополита Іларіона) з метою виявлення в ній поглядів та думок вченого-богослова про загальні закономірності змін і тенденції розвитку релігійного феномену, його функціонування в структурі суспільної цілісності. Обґрунтовано принцип нерозривної єдності релігійного і культурного, та релігійного і національного життя народу в релігієзнавчій Огієнковій методології, що визначає провідну роль Української Православної Церкви в загальній історії України. В такий спосіб опрацьована ціла низка нових принципових положень, що можуть мати позитивне значення для вироблення релігійної та етнодержавної політики України, теоретичної бази для її культурного і духовного відродження.

Публікації автора:

1. Культурологічні ідеї Івана Огієнка (митрополита Іларіона) // Українське релігієзнавство. - № 15. - К.: 2000. - С. 67-76.

2. Іван Огієнко про роль релігії в українському національному житті Українське релігієзнавство. - № 19. - К.: 2001. - С. 54-61.

3. Суперечності релігійного життя та проблеми національної ідентифікації українського народу // Релігійна свобода. Наук. щорічник, № 6. - К.: 2002. - С. 79-84.

4. Праця в системі життєвих сенсів Івана Огієнка // Українське релігієзнавство. - № 21. - К.: 2002.-С. 80-88.

5. Психологічні аспекти ригоризму митрополита Іларіона і проблеми міжконфесійної толерантизації // Збірник наукових праць "Південний архів" (історичні науки). - Вип. 4. -Херсон, 2001. - С. 116-122. (співавтор Недзельська Н.І.)

6. Концепція оновлення Української Православної Церкви І.Огієнка в контексті глобалізації // Збірник наукових праць "Південний архів" (історичні науки). - Вип. VII. - Херсон, 2002.- С. 24-29.

7. Християнські принципи розбудови української держави І.Огієнка // Економіко-правові проблеми становлення в Україні громадянського суспільства. - Збірник науково-методичних праць. - Херсон, 2002. - С. 77-82.

8. Виховний потенціал духовної спадщини Івана Огієнка (митрополита Іларіона) // Християнські цінності: історія і погляд у третє тисячоліття. - Наукові записки університету "Острозька Академія". - Том VI. - Острог, 2002. - С. 178-183.

9. Православна ортодоксія як центроутворюючий принцип релігійного світогляду І.Огієнка (митрополита Іларіона) // Збірник наукових праць "Південний архів" (історичні науки). - Вип. VIII. - Херсон, 2002.- С. 117-126.

10. Іван Огієнко - захисник українського православ'я // Збірник наукових праць "Південний архів" (історичні науки). - Вип. IX. - Херсон, 2002.- С. 83-90.

11. Апологія візантизму в культурологічній спадщині І.Огієнка (митрополита Іларіона) // Збірник наукових праць "Південний архів" (історичні науки). - Вип. X. - Херсон, 2002.- С. 84-91.

12. Осмислення і відображення Переяслава (1654) в програмі боротьби І.Огієнка за автокефалію Української Церкви // Переяслав (1654) в історії Української Церкви. - наук. збірник. - Київ-Тернопіль, 2003. - С. 175-182.