Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Куліш Ігор Володимирович. Ісламський фундаменталізм: релігійно-політична сутність і форми прояву (на матеріалах Арабської Республіки Єгипет): дисертація канд. філос. наук: 09.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.Анотація до роботи:

Куліш І.В. Ісламський фундаменталізм: релігійно-політична сутність і форми прояву (на матеріалах Арабської Республіки Єгипет).- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.- Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003.

З філософсько-релігієзнавчих позицій досліджується сутність та форми прояву ісламського фундаменталізму. Обґрунтовується, що основними критеріями виділення фундаменталізму як самостійної ідейної течії є трактування власних вимірів соціуму у відповідності з “чистим” ісламським зразком – ранньомусульманською общиною і “переміщенням” цього історичного образу у майбутній стан. За своєю сутністю ісламський фундаменталізм являє трансформацію релігійної віри в ідеологію, властивостями якої є тоталітарність, дихотомічне сприйняття світу, великий орієнтаційний і мобілізаційний потенціал, протестний, активістський характер, місіонерський експансіонізм, перевага моралізаторства над “людським виміром”, ідеологічна неоднорідність.

У дисертації доводиться, що нині ісламська опозиція фундаменталістського спрямування існує в усіх державах, де є прибічники ісламу. У ряді країн (Алжирі, Єгипті, Ізраїлі, Лівані) фундаменталісти намагаються примусити владу прийняти їх програму. У Судані, талібському Афганістані був реалізований фундаменталістський проект, який реально змінив хід суспільних процесів. В інших державах, де наявні впливові мусульманські громади, невимушено прокладає собі шлях світська державна модель, яка забезпечує включення до процесів глобального розвитку, без якого у наші дні є нереальною побудова процвітаючого суспільства. У цих державах фундаменталісти відтісняються від влади, забороняється їх легальна діяльність. Автор уникає апріорної критики ісламського фундаменталізму, а вбачає у ньому, насамперед, закономірне, самогенероване явище, яке має об’єктивні соціальні й конфесійно-культурні корені. Фундаменталістським акціям терористичного чи кримінального характеру повинна даватись відсіч із боку силових структур, а акцент має бути перенесений з боротьби проти фундаменталізму на коректне контролювання цього процесу.

Публікації автора:

Ісламський екстремізм як підвид ісламського фундаменталізму: його ідейні джерела // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Філософія.-Вип.34.-2001.-С.33-36.

“Відродження ісламу”: соціально-політичні та історичні аспекти радикалізації ісламських фундаменталістських течій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Філософія.Політологія.-Вип.38-41.-2002.-С.115-118.

Історичні та соціально-політичні джерела виникнення ісламського фундаменталізму // Наука. Релігія. Суспільство.-2003.-№1.-С.23-30

Походження та принципи політичного ісламу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Філософія. Політологія.-Вип. 52-53.-2003.-С.49-50.

Мусульманські релігійно-політичні рухи // Релігієзнавство: Підручник.-К.,2000.-С.338-343.

Взаємодія релігійних та правових норм в міжнародних відносинах // В.І., Козленко Т.Г., Горбаченко Т.Г. Соціологія релігії.-К., 1999.-С.182-188.

Виникнення й поширення ісламу // Релігієзнавство: Підручник.-К.,2000.-С.307-312.

Іслам // Історія релігій: Навч. посібник/ за ред. В.І.Лубського .-К.,2002.-С.492-511.

Напрями, течії ісламу // Релігієзнавство: Підручник.-К.,2000.-С.322-338.

Релігійна догматика ісламу // Історія релігій: Навч. посібник/ за ред. В.І.Лубського .-К.,2002.-С.517-526.