Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Історичні науки / Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики


Слободян Наталія Володимирівна. "Іракське питання" в системі міжнародних відносин в 90-х роках ХХ століття : Дис... канд. наук: 07.10.02 - 2002.Анотація до роботи:

Слободян Н.В. “Іракська проблема” в системі міжнародних відносин в кінці ХХ століття. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. –Київ, 2001.

Дисертація присвячена дослідженню виникнення, розвитку та впливу “іракської проблеми” на розвиток міжнародних відносин в кінці ХХ століття. Розкрито політичні та військово-політичні аспекти розвитку кризи навколо Іраку. Проаналізовано сучасну концепцію миротворчої діяльності Ради Безпеки ООН під час врегулювання кризової ситуації навколо Іраку, визначені механізми її реалізації та показана їх еволюція, виявлено фактори, які здійснили негативний вплив на миротворчі зусилля Ради Безпеки ООН щодо Іраку. Визначено дестабілізуючий вплив “іракської проблеми” на систему міжнародних відносин, а також досліджена еволюція підходів щодо виведення Іраку з ізоляції європейських держав, арабських держав Перської затоки, а також Росії. Проаналізовані чинники, що вплинули на формування політики США щодо Іраку, особлива увага приділяються здійсненню форм та методів здійснення американської політики в Перській затоці, спрямованої на повалення режиму Садама Хусейна та в той же час на зміцнення та розширення американського впливу в субрегіоні.

Публікації автора:

  1. Слободян Н.В. Режим Садама Хусейна: внутрішні та зовнішні чинники виживання. // Вісник Київського університету. Історія. –2000. –Вип.46. –с.66-70.

  2. Слободян Н.В. Еволюція інтересів Сполучених Штатів Америки щодо Іраку в 90-х роках. // Вісник Київського університету. Історія. –2000. –Вип.51. –с.32-34.

  3. Слободян Н.В. Політика санкцій у вирішенні “іракської проблеми”. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Збірник наукових праць. –2000. –Вип.9. –с.269-284.