Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Хало Зоряна Петрівна. Інтелектуальний розвиток дитини у системі дошкільного виховання Німеччини. : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Хало З.П. Інтелектуальний розвиток дитини у системі дошкільного виховання Німеччини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2009.

У дисертації висвітлено проблему інтелектуального розвитку дитини у системі дошкільного виховання Німеччини. З’ясовано ґенезу ідеї інтелектуального розвитку дітей у світовій та вітчизняній психолого-педагогічній думці; обґрунтовано особливості функціонування дошкільних закладів Німеччини та місце інтелектуального складника в їхньому змісті освіти. Досліджено теоретичні та практичні засади організації інтелектуального розвитку дитини; проаналізовано чинники інтелектуального розвитку; визначено роль вихователів дошкільних установ у реалізації завдань інтелектуального розвитку особистості. Дисертаційне дослідження визначає можливості творчого використання досвіду німецької дошкільної педагогіки та освіти в контексті завдань сучасного українського дошкілля.

Публікації автора:

 1. Хало З.П. Вплив комунікації на процес інтелектуального розвитку дитини дошкільного віку / З.П. Хало // Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Вимір, 2006. – [Випуск тринадцятий: педагогіка] – С. 135–145.

 2. Хало З.П. Дещо про інтелектуальний розвиток дошкільнят у педагогічній спадщині Софії Русової / З.П. Хало // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Шевченка : [серія : Педагогічні науки]. – Чернігів : ЧДПУ, 2006. – Випуск 39. – С. 70.

 3. Хало З.П. Зміст та шляхи реалізації завдань інтелектуального розвитку дитини у системі дошкільного виховання / З.П. Хало // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету : [серія : Педагогіка]. Тернопіль, 2006. – №1. – С. 167–172.

 4. Хало З.П. Ідея розумового розвитку дітей в історії вітчизняної та світової педагогічної думки / З.П. Хало // Соціалізація особистості : Педагогічні науки : [зб. наук. праць Національного пед. університету ім. М.П.Драгоманова]. – К., 2006. – Т. XXVI. – С. 200–209.

 5. Хало З.П. Особливості функціонування системи дошкільної освіти в Німеччині / З.П. Хало // Молодь і ринок. – 2006. – №1(16). – С. 119–122.

 6. Хало З.П. До питання про функції та завдання дошкільних закладів в освітній системі Німеччини / З.П. Хало // Наукові записки : Збірник наукових статей національного педуніверситету ім. М. Драгоманова. – Випуск LXIII (63). – К., 2006. – С. 193–198.

 7. Хало З.П.Чинники інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку у системі німецького дошкільного виховання / З.П. Хало // Наукові записки : [збірник наукових статей національного педуніверситету ім. М. Драгоманова]. – Випуск LXIV(64). – К., 2006. – С. 225 – 230.

 8. Хало З.П. Концепція освітньо-виховної діяльності дитячих садків Німеччини. / З.П. Хало // Молодь і ринок. – 2007. – №8(31). – С. 111–114.

 9. Хало З.П. Специфіка та особливості роботи з обдарованими дітьми у системі дошкільного виховання Німеччини / З.П. Хало // Наукові записки : [зб. наук. статей Вінницького державного педагогічного педуніверситету ім. М.Коцюбинського]. [серія : Педагогіка і психологія]. – 2007. – №19. – С. 83–87.

 10. Хало З.П. Практика німецьких дошкільних закладів щодо інтелектуального розвитку дитини із відхиленнями в емоційно-вольовій сфері та соціальній поведінці / З.П. Хало, Т.І. Пантюк // Наукові записки : [збірник наукових статей національного педуніверситету ім. М. Драгоманова]. – Випуск LXIХ (69). – К., 2007. – С. 156–163.

 11. Хало З.П. Специфіка підготовки педагогів до роботи у дошкільних закладах Німеччини / З.П. Хало : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [,,Актуальні проблеми муніципального управління”], (Київ, 15 груд. 2006 р.) / за заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. – К. : Видавничо-поліграфічний центр академії муніципального управління, 2007. – С. 359–362.

 12. Хало З.П. Зарубіжні теорії та концепції дошкільного виховання [навчально-методичний посібн.] / З.П.Хало, Т.І.Пантюк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2007. – 75 с.

 13. Хало З.П. Ігри та завдання для інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку [навчально-методичний посібн.] / З.П.Хало, Т.І. Пантюк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2007. – 39 с.