Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політичні проблеми міжнародних відносин і глобального розвитку


Врадій Олексій Сергійович. Інституціональний вимір формування єдиної політичної системи Європейського Союзу : дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. — К., 2006. — 207арк. — Бібліогр.: арк. 191-207.Анотація до роботи:

Врадій О.С. Інституціональний вимір формування єдиної політичної системи Європейського Союзу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Київ, 2006.

Дисертаційна робота присвячена вивченню інституціонального виміру формування єдиної політичної системи Європейського Союзу. У дослідженні комплексно розглянута інституціональна система ЄС та проаналізовані теоретичні та практичні аспекти європейської інтеграції. У роботі розглядається еволюція розширення та становлення інститутів ЄС, на основі чого виявлено загальні закономірності розвитку інституціональної системи Європейського Союзу. Доведено, що останнє розширення ЄС є черговим етапом на шляху кількісних та якісних інституціональних трансформацій, успішна реалізація яких вимагатиме стабільно домінуючого впровадження наднаціональних принципів інтеграційного будівництва. Зроблено висновок про нерівномірність і компромісний характер реформування інститутів на кожному етапі внаслідок зіткнення національних інтересів, переважаючого впливу боротьби за лідерство в рамках ЄС і протиріч між великими і малими країнами-членами ЄС. Обґрунтовано самобутність (унікальність) характеру інституціональних структур Союзу, що сполучають у собі риси інститутів національної держави, міжнародної організації й поступово наближаються до інститутів єдиної політичної системи. Розроблено положення про те, що підвищення якості керування ЄС, рівня демократичності й, головне, розробка Конституції Союзу свідчать про новий етап у розвитку державності ЄС. З погляду розроблених у дисертації положень системно проаналізовано стан і проблеми реформування інститутів ЄС в процесі розширення та можливі шляхи повноцінного залучення України до європейських політичних процесів.

Публікації автора:

1. Врадій О.С. Політичні компоненти Європейського Союзу в світовому цивілізаційному процесі // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект. Зб. наук. пр. Вип. 1. – К., 2004.- С. 439-444.

2. Врадій О.С. Формування єдиної політичної системи Європейського Союзу та її роль у світовому цивілізаційному процесі // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй. . Зб. наук. пр. Т. 2. – К., 2006.- С. 479-485.

3. Врадій О.С. Конституційний процес в Євросоюзі: об’єктивний погляд // Трибуна. – 2004. - № 9/10.- С. 30-31.

4. Врадій О.С. Концепції інтеграційних перетворень ЄС: перехід до політичних компонентів розвитку // Дослідження світової політики: Зб. наук. пр.- Київ: ІСЕМВ НАН України, 2004.- Випуск 29. - С. 129-143.

5. Врадій О.С. На шляху до Європейської Конституції: Європейський конвент і перспективи розробки Конституції Європейського Союзу // Дослідження світової політики: Зб. наук. пр.- Київ: ІСЕМВ НАН України, 2004.- Випуск 31. - С. 70-97.