Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Соціальна структура, соціальні інститути та процеси


Бєлоусов Юрій Леонідович. Інституціоналізація профілактики наркотизму в Україні: дисертація канд. соціол. наук: 22.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2003.Анотація до роботи:

Бєлоусов Ю.Л. Інституціоналізація профілактики наркотизму в Україні.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за фахом 22.00.03 - соціальні структури та соціальні відносини. - Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2003.

Дисертація присвячена розкриттю інституціональних рис профілактики наркотизму в Україні, виявленню бар'єрів, які перешкоджають її інституціоналізації, а також розробці рекомендацій по їхньому усуненню. Автором детально аналізуються різноманітні теоретичні підходи до розгляду наркотизму, вивчається ступінь його поширення і негативні соціальні наслідки для функціонування українського суспільства. На основі глибокого аналізу численних визначень терміну «профілактика» автор розробляє власне його визначення, а також пропонує оригінальну класифікацію видів профілактики, що утворює ідеальну модель системи профілактики наркотизму. За допомогою кількісних і якісних соціологічних методів досліджується ефективність діяльності суб'єктів профілактики наркотизму, рівень взаємодії між ними; виявляються бар'єри, що перешкоджають їхньої ефективної діяльності. За результатами дослідження автор розробляє концепцію центру профілактики наркотизму серед молоді, а також підготовляє її до безпосереднього впровадження в практичну діяльність.

Публікації автора:

  1. Белоусов Ю.Л. Проблема социальных институтов в социологии // Вестник Славянского университета. – 2000. – №3.- С. 23-25.

  2. Бєлоусов Ю.Л. Правова оцінка діянь, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Вип. 18, Харків, 2002. – С. 488-491.

  3. Бєлоусов Ю.Л., Кушнерський М.М. Нормативно-правове забезпечення профілактики наркотизму в Україні: міжнародні конвенції // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Вип. 19, Харків, 2002. – С. 304-307.

  4. Белоусов Ю.Л. Социальная профилактика: социологический подход к определению понятия // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2002. – С. 454 – 456.

  5. Центр первичной профилактики наркотизма: методологическое и организационное обеспечение/ Соболев В.А., Белоусов Ю.Л., Нагорный И.А. – Х.: Финарт, 2002. – 80 с..

  6. Белоусов Ю.Л. Юридическая консультация. Часть 4./Наши дети и наркотики: советы специалистов родителям/ Под ред. д.с.н. И.П. Рущенко. – Х.: Финарт, 2002. – 48 с..

  7. А. Ярмыш, В. Соболев, Ю. Белоусов. Анализ опыта организации центров первичной профилактики наркотизма/ Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты/ Колллективная монография: Итоговые материалы международного проекта/ Составитель – д.с.н. И.П. Рущенко. – Х.: Финарт, 2002. – 242 с.

  8. Белоусов Ю.Л. Социальная профилактика: попытка функционального анализа// Вестник Славянского университета. – 2002. - Т.5. - №4.- С. 34-36.

Анотації