Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Карнаухов Костянтин Леонідович. Інстинкт і мовленнєвий акт в людській життєдіяльності. : Дис... канд. наук: 09.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Карнаухов К.Л. Інстинкт і мовленнєвий акт в людській життєдіяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук із спеціальності 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 2008.

В дисертації досліджуються ідеї прибічників концепції уродженого характеру мови та її супротивників. Розглянута суть феномену інстинкту і на цій основі осмислені змістовні й методологічні засади концепції С.Пінкера про інстинктивну природу мови.

Автор здійснює порівняльний аналіз основних парадигм дослідження мови і мовлення та окреслює концептуальне поле аналізу мовленнєвого акту шляхом співставлення його потрактування структуралізмом, аналітичною філософією та генеративізмом.

Досліджені інтенційні засновки мовлення та охарактеризована сутність феноменів розподіленої інтенційності й діалогічної репрезентації ; означена ефективність залучення цих понять до аналізу проблематики мовленнєвої дії в концепії М.Томаселло.

Публікації автора:

1. Карнаухов К.Л. Інтенційна дія та її значення в розвитку мовленнєвих здібностей людини. //Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2006. № 10-11. – С.94-98.

2. Карнаухов К.Л. Розподілена інтенційність та феномен діалогічної репрезентації в сучасній філософії мови. // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2007. № 12-13. – С.141-147.

3. Карнаухов К.Л. Чи є мова інстинктом? (Зміна парадигм в антропології). // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2008. – Вип.89-90. – С.17-21.

4. Карнаухов К.Л. Теорія мови як інстинкту. //Дні науки філософського факультету – 2006: Міжнародна наукова конференція (12-13 квітня 2006 року): Матеріали доповідей та виступів. – 2006. – Ч. Ш. – С.129-130.

5. Карнаухов К.Л. Інтенційні засновки розвитку мовлення в концепції М.Томаселло. //Дні науки філософського факультету – 2007: Міжнародна наукова конференція (18-19 квітня 2007 року): Матеріали доповідей та виступів. – 2007. – Ч. Ш. – С.97-99.

6. Карнаухов К.Л. Мовленнєвий акт: основні падигми дослідження. // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського Студентського Наукового Товари ства Київського Унівеситету Святого Володимира. – 2008. – Вип.У1: у 4-х част. – Ч.1. - С.206-208.

7. Карнаухов К.Л. “Неокартезіанство” Н.Чомського: мова як ментальний феномен. // Дні науки філософського факультету – 2008: Міжнародна наукова конференція (16-17 квітня 2008 року): Матеріали доповідей та виступів. – 2008. – Ч. УШ. – С.36-37.