Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Чеченя Костянтин Анатолійович. Інструментальна музика в Україні другої половини XVI - середини XVIII століття і проблеми автентичності у виконавській культурі : Дис... канд. наук: 26.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Чеченя К. А. Інструментальна музика в Україні другої половини XVI – середини XVIII століття і проблеми автентичності у виконавській культурі.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія й історія культури. – Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, 2008.

Праця присвячена проблемі вивчення музично-творчого процесу другої половини XVI – середини XVIII століття (доробку композиторів і виконавських традицій в Україні) у жанрі інструментальної музики. Зроблено аналіз та систематизацію наявних джерел, які прямо чи опосередковано торкаються старовинної української музики, розглянуто відповідний нотний матеріал: органні та лютневі табулатури і рукописні збірники, проаналізовано музично-теоретичні трактати та інші письмові джерела, а також пам’ятки усної народної творчості, що стосуються теми.

Значна увага приділена зразкам образотворчого мистецтва, на яких зображені музичні інструменти та виконавці. Окремий підрозділ присвячено інструментальним творам, зроблено їх жанрову класифікацію та комплексний аналіз. Простежено зв’язки українських виконавців з музичними колами інших народів (польського, російського), виявлено їх взаємовідносини та взаємовпливи. Висвітлено непросту тему ставлення православної церкви до інструментальної музики. Особливу увагу приділено тим музичним інструментам, передусім струнним, що побутували в Україні в той час, які з тих чи інших причин були мало досліджені (зокрема лютня, гуслі та гудок), окремий підрозділ присвячено історії ансамблевої гри.

Висвітлено проблему автентичності в сучасній виконавській практиці, тобто виконання старовинної музики на інструментах, що побутували у той час, та у відповідній манері. Результати дослідження спростовують хибну думку щодо маргінальності української інструментальної музичної культури, розкривають музично-творчі процеси в інструментальному жанрі, вносять нові орієнтири в інструментарій, який побутував в Україні.