Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


126. Сандига Ольга Іванівна. Інноваційний потенціал соціального розвитку (філософський аналіз): дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2004.Анотація до роботи:

Сандига О.І. Інноваційний потенціал соціального розвитку (філософський аналіз). Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії. Інститут філософії НАН України. – Київ, 2004.

Дисертація присвячена дослідженню інноваційного потенціалу соціального розвитку. Виокремлено процеси інновації та модернізації в царині соціальних змін як способу трансформації існуючих соціальних відносин та форм організації суспільства. Розкрито роль соціальної структури у соціальних змінах. Обґрунтовано органічний зв’язок традиції та інновації через реконструкцію концепту самоорганізації, яка імпліцитно включає як інформацію про минулий досвід людства, так і ідеали, що орієнтують суспільство на досягнення певної мети у майбутньому. Виявлено сутнісну роль особистісного виміру інноваційних процесів як зв’язуючої ланки між їх структурними та ціннісними компонентами. Доведено, що “принцип відповідальності” є сучасним механізмом зв’язку традиційного та інноваційного вимірів соціального буття, алгоритмом здійснення інноваційного потенціалу соціального розвитку.

Публікації автора:

  1. Сандига О.І. Соціальна творчість: Пітер Бергер, Томас Лукман та Карл Поппер // Філософська думка.-1999.-№5.-С.151-156.-0,5 др. арк.

  2. Сандига О.І. Уявлення про соціальну творчість мислителів античності та середньовіччя // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Відп. ред. В.В. Лях. Вип. 7. – К.: Укр. Центр духов. культури, 1999. – С. 169-178. – 0,5 др. арк.

  3. Сандига О.І. Соціальні інновації: сучасна теоретична ситуація постмодерну // Філософські дослідження. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету. Випуск 1. – Луганськ, 2000. – С.103-109. – 0,5 др. арк.

  4. Сандыга О.И. Ценности как структурный аспект механизмов социального творчества // Нова парадигма. - 2001. - № 22. - С. 63-69. – 0,5 др. арк.

  5. Сандига О.І. Мова як онтологічна передумова соціальної творчості // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 29. – К.: Український центр духовної культури, 2002. – С. 128-136. – 0,5 др. арк.

  6. Сандига О.І. Соціальні інновації та процеси самоорганізації в сучасному суспільстві // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 37. – К.: Український центр духовної культури, 2002. – С. 144 -154. – 0,5 др. арк.

  7. Сандига О.І. Соціальна творчість та свобода // Матеріали 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Творчість свободи як свобода творчості”. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2001. - С.143.-144. – 0,1 др. арк.

  8. Сандига О.І. Соціальні інновації у контексті проектів раціоналізації світу // Матеріали 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Творчість врятує світ”. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2003. – С. 254-256. – 0,1 др. арк.

  9. Сандига О.І., Клецова С.Я. Трансформаційний потенціал соціальної структури // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна наукова ‘2003”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С.18-20. - 0,05 др. арк.