Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Історичні науки / Історія України


Короленко Богдан Анатолійович. Інкорпорація Криму Російською імперією у 1783-1796 рр.: політичний та етносоціальний аспекти : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005.Анотація до роботи:

Короленко Б.А. Інкорпорація Криму Російською імперією у 1783-1796 рр.: політичний та етносоціальний аспекти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005.

У дисертації на основі аналізу широкого кола архівних джерел та опублікованих документальних матеріалів досліджено процеси політичної та етносоціальної інкорпорації Криму Російською імперією в 1783-1796 рр. В роботі простежено трансформації в адміністративно-політичному устрої, етносоціальному, демографічному та конфесійному становищі Криму, що були спричинені анексією 1783 р. У дослідженні проаналізовано колонізаційну політику російського уряду, зокрема заселення півострова поліетнічним населенням, насамперед українцями. Досліджено державну політику імперії щодо кримськотатарського населення в політичній, соціальній та конфесійній царині. Особливу увагу приділено впливу зовнішньополітичних, ментально-психологічних та релігійних чинників на перебіг та наслідки інкорпорації Криму Російською імперією в досліджуваний період.

Публікації автора:

  1. Короленко Б. Французький мандрівник Жільбер Ромм про становище Криму після його приєднання до Росії // Пам’ять століть. – К., 2002. – № 5. – С. 142-147.

  2. Короленко Б. Еміграція кримських татар до Туреччини: перша хвиля (1783-1803) // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О.Я. Пилипчук. – Вип. – 13. – К., 2003. – С. 72-80.

  3. Короленко Б. З історії політичної та етносоціальної інкорпорації Криму до Російської імперії кінця XVІІІ ст. // Пам’ять століть. – К., 2003. – № 6. – С. 35-51.

  4. Короленко Б.А. Входження Криму до Російської імперії: стабілізаційні заходи російської адміністрації (1783 – середина 1784 рр.) // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2004. – № 51. – С. 104-111.

Публікації, що додатково відображають результати дослідження:

5. Короленко Б. Приєднання Криму до Російської імперії в 1783 році у російській та радянській історіографії // Душею завжди з Україною. Пропам’ятний збірник на пошану українського правника та політолога Володимира-Юрія Даниліва. – К. – Торонто: Фундація імені В.Ю. Даниліва, 2003. – С. 308-322.

6. Короленко Б. Приєднання та колонізація Криму кінця XVIII століття: український аспект // Крим в історичних реаліях України: Матеріали наукової конференції “Крим в історичних реаліях України: До 50-річчя входження Криму до складу УРСР”. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – С. 86-106.