Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Забродська Людмила Михайлівна. Інформатизація управління навчально-виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2002. - 210, 8 арк. , табл. - Бібліогр.: арк. 166-180.Анотація до роботи:

Забродська Л.М. Інформатизація управління навчально-виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2002.

Дисертація присвячена проблемам теорії та практики інформатизації управління навчально-виховним процесом у ЗНЗ. У дисертації розроблено нові підходи до організації управлінської діяльності керівників ЗНЗ, що грунтуються на упровадженні інформаційної системи управління навчально-виховним процесом. Доведено, що розробка ІСУНП є одним із етапів інформаційної технології управління.

Упровадження інформаційної системи управління навчально-виховним процесом дало змогу підвищити ефективність управління й якість навчання учнів, забезпечити прийняття раціональних управлінських рішень. Виявлено тенденції розвитку інформаційних технологій управління, які покладено в основу створення концептуальної моделі їх функціонування.

Публікації автора:

  1. Забродська Л. Інформаційні технології навчання та управління. –Л.: Шлях, 2001. –86 с.

  2. Забродська Л.М. Проблеми інформатизації освіти // Комп’ютер у школі та сімї. –1999. -N3. –С.54-56.

  3. Забродська Л.М. Використання засобів обчислювальної техніки для управління НВП // Наша шк. –2001. -N3. – С. 2-8.

  4. Забродська Л.М. Педагогічні основи впровадження інформаційних технологій в ЗНЗ// Інноваційні технології: Наук. – метод. Зб. наук. праць. –К.: ЦІППО, 2001. С. 20-27.

  5. Забродська Л.М. Інформатизація системи управління НВП – один з пріоритетних напрямів інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів // Наша шк. –2002. -N2. –С. 75-77.

  6. Забродська Л.М. Інформатизація закладів освіти як актуальна проблема/ Зміст і технології шкільної освіти. Матеріали звіт. наук. конф. 28-30 березня 2000 р. –К.: Пед. думка, 2000. –С.91-93.

  7. Забродська Л. М. Інформатизація системи управління загальноосвітніми навчальними закладами /Зміст і технології шкільної освіти. Матеріали звіт. наук. конф. 6 берез. 2001 р. –К.: Пед. думка, 2001. –С.32-33.

  8. Забродська Л., Забродський М. Основи інформаційних технологій. –К.: Просвіта, 1997. – 80 с.

  9. Забродська Л., Забродський М. Основи алгоритмізації та програмування. –К.: Просвіта, 1997. –92 с.

  10. Забродська Л., Забродський М. Основи інформатики та обчислювальної техніки. –К.: Просвіта, 1998. - 223 с.

Анотації