Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології


Піщухіна Ольга Олександрівна. Інформаційна підтримка управління надходженням позабюджетних коштів вузу : Дис... канд. наук: 05.13.06 - 2002.Анотація до роботи:

Піщухіна О.О. Інформаційна підтримка управління надходженням позабюджетних коштів вузу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13. 06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” Міністерства освіти і науки України, Харків, 2002.

Дисертаційні дослідження проведено з метою підвищення ефективності управління позабюджетною діяльністю типового вузу, повязаної з формуванням вхідних позабюджетних фінансових потоків, з використанням інструментальних засобів прийняття комп‘ютерних рішень. Формалізовано процеси надходження позабюджетних коштів вузу за допомогою метода простору станів, що відображає його внутрішні динамічні властивості та особливості. Наведено результати розробки математичних моделей надходження позабюджетних коштів вузу, особливістю яких є адаптивні властивості, що дозволяють забезпечити адекватність моделі при зміні зовнішніх умов та впливу, що задається, а також прогнозувати динаміку позабюджетного доходу вузу з урахуванням фактичних даних. Сформовану модель реалізовано у формі компютерної підсистеми інформаційної підтримки управління надходженням позабюджетних коштів вузу, що забезпечує надання ретроспективної, оперативної і прогнозної інформації та вибір найкращих рішень із множини альтернатив за заданим формалізованим критерієм вибору та показником якості рішення з урахуванням субєктивних оцінок та переваг ОПР.