Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Усанова Віра Олександрівна. Інфікованість мікобактеріями туберкульозу та шляхи її зниження у дітей в сучасних умовах : Дис... канд. наук: 14.01.26 - 2004.Анотація до роботи:

Усанова В.О. Інфікованість мікобактеріями туберкульозу та шляхи її зниження у дітей в сучасних умовах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. – Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України, Київ, 2004.

До захисту подано дисертацію у вигляді рукопису та 18 наукових робіт, у яких висвітлено рівень інфікованості мікобактеріями туберкульозу дітей у радіаційно забруднених районах Київщини (IV зона), пріоритетність факторів ризику інфікування, особливості перебігу періоду первинної туберкульозної інфекції, доцільність застосування скринінг-тесту для доклінічної діагностики синдрому вторинної імунної недостатності, вдосконалену схему хіміопрофілактики туберкульозу в осіб із порушеннями в імунній системі, розроблений спосіб хіміопрофілактики туберкульозу щодо дітей зі стійкими вираженими та гіперергічними реакціями на туберкулін, складену інструкцію з інтенсифікації протитуберкульозних заходів серед дітей у сучасних умовах.

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення актуального наукового завдання фтизіатрії, яке заключається у визначенні інфікованості мікобактеріями туберкульозу дітей в умовах радіаційного забруднення довкілля та епідемії туберкульозу, визначенні головних причин інфікування та розробленні шляхів інтенсифікації відповідних протитуберкульозних заходів серед них.

  1. Встановлено, що епідемічна ситуація з туберкульозу серед дітей на територіях посиленого радіоекологічного контролю, порівняно з умовно „чистими” від радіонуклідного забруднення районами України, є гіршою: рівень інфікованості мікобактеріями туберкульозу школярів у районах посиленого радіоекологічного контролю складає 37,8 %, тобто перевищує в 1,5 рази. Порівняно з доепідемічним періодом у 7-річних дітей він виріс майже в 5 разів, у 14-річних – втричі; відсоток гіперергічних реакцій на туберкулін за пробою Манту з 2 ТО PPD-Л зріс вдвічі.

Доведено, що інтенсивність інфікування мікобактеріями туберкульозу дітей на територіях посиленого радіоекологічного контролю є вищою вже з 3-річного віку. Виникнення інфікування в ранньому віці свідчить про масивність екзогенної туберкульозної інфекції, зниження ефективності методів первинної профілактики туберкульозу та формування недостатності специфічної резистентності у них внаслідок аварії на ЧАЕС.

  1. В інфікованих мікобактеріями туберкульозу дітей шкільного віку, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях, спостерігається пригнічення імунної реактивності різного ступеня вираженості. Тому осіб, які зазнають хронічного опромінення малими дозами радіації, доцільно вважати контингентами високого ризику захворювання на туберкульоз.

  2. На територіях посиленого радіоекологічного контролю майже половина інфікованих мікобактеріями туберкульозу дітей має клінічні ознаки синдрому вторинної імунної недостатності. У таких осіб гіперергічна реактивність на туберкулін виникає у 4,4 рази рідше (P < 0,05), ніж серед однолітків без порушень в імунній системі. Частота виражених тестів (інфільтрати діаметром 15-16 мм) відповідно перевищує у 2,4 рази (P < 0,05). Це свідчить про сповільнення процесів клітинної проліферації та високий ризик захворювання на туберкульоз.

  3. В інфікованих мікобактеріями туберкульозу дітей, які мають клінічні ознаки синдрому вторинної імунної недостатності, ефективність хіміопрофілактики туберкульозу зростає в 4,2 рази (P < 0,05), якщо проводиться на фоні збалансованих полівітаміно-мінеральних препаратів.

  4. Розроблений і апробований нами спосіб хіміопрофілактики туберкульозу у дітей зі стійкими вираженими та гіперергічними реакціями на туберкулін з використанням двох антимікобактеріальних препаратів та підшкірного уведення очищеного туберкуліну дозволяє підвищити ефективність хіміопрофілактики шляхом нормалізації імунологічної реактивності та специфічної гіпосенсибілізації.