Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Миценко Валерій Іванович. Індивідуальний підхід до виховання дітей у педагогічній спадщині Г.Спенсера (1820-1903 рр.): Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. В.Винниченка. - Кіровоград, 2002. - 185арк. - Бібліогр.: арк. 174-185.Анотація до роботи:

Миценко В.І. Індивідуальний підхід до виховання дітей у педагогічній спадщині Г. Спенсера (1820–1903 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Криворізький державний педагогічний університет, Кривий Ріг, 2003.

Кандидатське дослідження присвячене проблемі індивідуального підходу до виховання дітей у педагогічній концепції Г. Спенсера.

У дисертації розглядаються теоретичні основи індивідуального підходу до виховання дітей у спадщині Г. Спенсера. Розкриваються думки філософа про значення індивідуального підходу до виховання дітей, філософські, соціологічні та психологічні основи його педагогічної концепції, саморозвиток особистості дитини, роль батьків у вихованні дітей, природний підхід до розумового, морального та фізичного виховання.

Аналізується і розкривається практичний досвід вченого-педагога, а також його теоретичні основи педагогічної концепції, визначаються основні періоди життя і творчої спадщини англійського філософа, його вплив на реформування освіти Європи та Англії наприкінці ХІХ століття, доводяться необхідність творчого використання в умовах сучасної освіти й дошкільного закладу.

Публікації автора:

  1. Миценко В.І. Г.Спенсер про принципи виховання свідомої дисципліни // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Вип. 3–4. Частина 2. – Серія: Історія освіти: вітчизняний і світовий досвід. – Львів: Львівський державний університет ім. Франка (кафедра педагогіки), 1997. – С. 120–123.

  2. Миценко В. І. Соціо-філософські й етичні основи педагогічних поглядів Герберта Спенсера // Наукові записки. – Вип. 32. Частина ІІ. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2001. – С. 106–110.

  3. Миценко В. І. Принципи морального виховання у педагогічній

спадщині Герберта Спенсера // Наукові записки. – Вип. 39. – Серія:

Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2001. – С. 53–57.

  1. Миценко В. І. Актуальність педагогічних поглядів Герберта Спенсера

у сучасній системі виховання // Наукові записки. – Вип. 41. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2002. – С. 106–110.

  1. Миценко В. І. Педагогічні погляди Герберта Спенсера // Рідна школа. –

2002. – №10. – С. 78–80.

6. Миценко В. І. Педагогічна спадщина Герберта Спенсера: Навчальний

посібник. – Кіровоград: ЦУВ, 2002. – 97 с.