Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Загальна психологія, психологія особистості, історія психології


Черножук Юрій Григорович. Індивідуальні відмінності емоційності у співвідношенні з особливостями інтелекту : Дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Південно-український держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2006. — 199арк. — Бібліогр.: арк. 152-175.Анотація до роботи:

Черножук Ю.Г. Індивідуальні відмінності емоційності у співвідношенні з особливостями інтелекту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Одеса, 2006.

У дисертації на вибірці студентів і вибірці педагогів досліджені якісні та процесуальні параметри інтелекту, якісні параметри емоційності та їхнє співвідношення. Встановлено, що характер зв’язків між емоційністю та інтелектом є стійким. Визначено, що представників різних типів емоційності відрізняє індивідуально-специфічна структура інтелекту. З’ясовано, що у вибірці студентів емоційність виступає як індивідуально-типологічний фактор стосовно інтелектуальної продуктивності, У зрілому віці спостерігається певне згладжування відмінностей в інтелектуальній продуктивності. Типи емоційності співвідносяться з когнітивними типами в рамках стилю «імпульсивність – рефлективність». Отримані результати засвідчують, що якісні параметри емоційності є однією з детермінант якісних і процесуальних (стильових) параметрів інтелекту. Разом із тим, установлене, що даний вплив має складний, неоднозначний характер, й опосередкований рівнем інтелектуального розвитку.

Розроблені оригінальні процедури діагностики параметрів соціального інтелекту, а також параметрів когнітивного стилю «імпульсивність – рефлективність», складена програма тренінгу деяких якостей предметного й соціального інтелекту дорослих, доведена її ефективність.