Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Загальна психологія, психологія особистості, історія психології


9. Багмет Інна Михайлівна. Індивідуальні та гендерні відмінності альтруїзму-егоїзму особистості: дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2004.Анотація до роботи:

Багмет І. М. Індивідуально – вікові особливості альтруїзму – егоїзму особистості. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія; історія психології. – Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, Одеса, 2002.

Дослідження присвячене питанням динаміки альтруїстично-егоїстичної спрямованості особистості. На матеріалах аналізу теоретичних джерел і досліджень з проблеми виявлені і проаналізовані головні особистості і фактори стосовно даної позиції. Широке застосування статистичних методів дозволило отримати достовірні результати щодо чинників і закономірностей прояву та зміни альтруїзму-егоїзму протягом життя людини. Зокрема визначено цільову спрямованість особистості, якій властива альтруїстична позиція; виявлено основні риси особистості, якій відповідає дана спрямованість; досліджено переважання альтруїзму-егоїзму на різних вікових зрізах; виявлено гендерні розбіжності в проявах розглянутої позиції особистості; вилучено найбільш актуальні проблеми на перспективу.

Основні положення роботи знайшли практичне застосування в навчально-виховному процесі.

Публікації автора:

 1. Альтруїзм та егоїзм у життєвій позиції елітарної особистості //Українська еліта та її раль у державотворенні: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (за матеріалами виступів учасників конференції) – К., 2000. – С. 143-146.

  Вікові прояви альтруїзму-егоїзму та їх диференціація //Вісник Одеського національного університету. Психологія. – т. 6. – 2001. – Вип. 2. – с.16-20.

  Вікові прояви альтруїзму-егоїзму та їх диференціація //Наука і освіта. – 2001. - №2-3. – с. 34-36.

  Гендерні розбіжності у проявах альтруїзму-егоїзму //Наука і освіта. – 2002. - №2. – с. 5-7.

  Тендерний прояв альтруїзму-егоїзму //Вісник Одеського національного університету. Психологія.-т.7. – 2002. – Вип.3. – с.4-7

  Альтруїстична та егоїстична позиції особистості. Порівняльна характеристика //Вересень. – 2000. – № 1. – с. 63-65.

  Теоретичні основи дослідження альтруїстичної особистості //Педагогічні проблеми технічної і гуманітарної освіти. Вип. 1. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – с. 103-110.

  Прояви альтруїзму-егоїзму у життєвій позиції студентів технічного університету //Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут “Філософія. Психологія. Педагогіка: 36 наук. Праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2001. - №3. – Кн.1.- с. 39-42.

  1. Альтруїстично-егоїстичні цінності молоді в сучасній Україні //Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: Вид-во МФ На УКМА, 2001. – т.12: Політичні науки. – с. 72-74.

  2. Про особистості проявів альтруїзму-егоїзму у студентів //Педагогічні проблеми технічної і гуманітарної освіти. Вип.3. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. – с.115-119