Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політична культура та ідеологія


Денисюк Світлана Георгіївна. Імідж політичного лідера в контексті розвитку української політичної культури: особливості формування та механізми реалізації : дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 209арк. — Бібліогр.: арк. 184-209.Анотація до роботи:

Денисюк С.Г. Імідж політичного лідера в контексті розвитку української політичної культури: особливості формування та механізми реалізації. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 — політична культура та ідеологія. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 2007.

У дисертації розроблена системологічна концепція формування іміджу політичного лідера, яка спирається на комплексний політологічний аналіз і політичну психологію, як найважливіший компонент сучасної політичної свідомості. Визначаються ефективні засади створення іміджу політика в контексті впливу на вибір громадян.

Доведено, що імідж політика розвивається за законами ринкових відносин. Проаналізовано ґендерний аспект формування іміджу політика, як ознака реального включення українських жінок у політику. На основі синергетичного підходу з’ясовано механізм вибору електоратом лідера, імідж якого повинен бути гуманістично оптимальним, тобто його задекларовані наміри мають відповідати реальним діям.